Absolventský film 3 (realizace)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AFM3 Z 20 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventským filmem prokáže student své samostatné režijní a tvůrčí schopnosti. Obsah filmu, forma a zvolená animační technika je dle vlastního výběru studenta.

Cílem cvičení Absolventský film 3 (realizace) je samotná realizace absolventského filmu.

Forma studia

konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Student realizuje absolventský film - sám nebo se spolupracovníky, koordinuje všechny složky filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura není předepsána.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě dokončení cvičení. K získání zápočtu je nutno mít kompletně dokončenou obrazovou stránku filmu (obraz) i střihovou skladbu. Cvičení je součástí hodnocení státní zkušení komise pro závěrečné zkoušky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů