Absolventský film 1 (scénář)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AFMM1 ZK 5 150 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 13 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Absolventským filmem prokáže student své samostatné režijní a tvůrčí schopnosti. Obsah filmu, forma a zvolená animační technika je dle vlastního výběru studenta.

Forma studia

konzultace námětu a scénáře, diskuse v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem cvičení Absolventský film 1 (scénář) je vytvořit literární scénář absolventského filmu.

Obsah výuky

Náplní cvičení je vytvořit literární scénář pro magisterský Absolventský film.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura není předepsána.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se uděluje za vytvoření literárního scénáře Absolventského filmu. Známka závisí na kvalitě scénáře.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů