Absolventský film 1 (scénář)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AFMM1 ZK 5 150CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Absolventským filmem prokáže student své samostatné režijní a tvůrčí schopnosti. Obsah filmu, forma a zvolená animační technika je dle vlastního výběru studenta.

Forma studia

konzultace námětu a scénáře, diskuse v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem cvičení Absolventský film 1 (scénář) je vytvořit literární scénář absolventského filmu.

Obsah výuky

Náplní cvičení je vytvořit literární scénář pro magisterský Absolventský film.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura není předepsána.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se uděluje za vytvoření literárního scénáře Absolventského filmu. Známka závisí na kvalitě scénáře.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů