Animace + herec 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AHER1 ZK 6 česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je příprava filmu Animace a herec, ve kterém student prokáže svou schopnost pracovat s živým hercem a zkombinovat ho s animací.

Forma studia

konzultace námětu a scénáře, diskuse v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Náplní je vytvořit literární scénář, storyboard (případně animatik), výtvarné návrhy k filmu, ze kterých bude jasné o čem film pojednává a jak bude vypadat.

Doporučená nebo povinná literatura

Films of Georges Mélies

Films „Sousedi“ and „Židle“ („Neighbours“ and „A Chairy Tale“) Norman McLaren

Films „Lekce Faust“,„Jídlo“,„Něco málo z Alenky“,„Mužné hry.“ Jan Švankmajer

Film „Eastern - Krvavý Hugo“ Aurela Klimta

Film „Test“ Václav Švankmajera

Film „I am bigger and better“ Martin Duda

Hodnoticí metody a kritéria

Na hodnocení této zkoušky se podílí klauzurní komise. Posuzuje se studentem předložená odborná práce.

Poznámka

žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů