Animace kreseb

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AKR ZK 3 80CS česky zimní

Garant předmětu

Pavel KOUTSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA, Pavel KOUTSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Námět, příprava a realizace krátké animované etudy, která obsahuje chůzi postavy (bipedická) a úspěšně vytváří věrohodný iluzivní pohyb za pomoci základních animační technik a postupů.

Důraz je kladen na provedení animace dílčích akcí z nichž sestává výsledný tvar, tedy především na časování (timing) a umístnění jednotlivých kreseb (spacing), ale i na koncepci etudy jako celku. Pozornost je rovněž věnována úspěšnému zvládnutí věrohodné animace bipedické chůze včetně tzv. chůze v panoramě.

Plynule váže na předmět (309ANK1) Animace kreslená 1 a prakticky pracuje s osvojenými znalostmi a dovednostmi.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování.

Zvládnutí základních animačních konceptů, technik a postupů (timing, spacing, ease in/out, arcs, straight ahead action, pose-to pose, etc.)

Pravidelná účast a plnění cvičení předmětu (309ANK1) Animace kreslená 1.

Obsah kurzu

Výuka probíhá na konkrétních příkladech při realizaci výsledné etudy a formou společné diskuse nad předkládanými projekty a záměry v jednotlivých fázich.

  1. námět - literární, skica
  2. příprava realizace - storyboard, výtvarné řešení
  3. realizace - animace kreseb, výsledný tvar

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

Borivoj Dvoniković, Bordo: Škola kresleného filmu

Literatura doporučená:

Richard Willimas - The animator's survival kit

Rudolf Urc - Animovaný film

Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

John Halas - Timing for Animation

Edweard Muybridge - The Human Figur in Motion Animals in Motion

Ed Hooks – Acting for Animators

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení cvičení je součástí klauzurní zkoušky.

Součástí hodnocení je:

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů