Animace + herec 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309ANIH2 zkouška 20 550 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 88 až 188 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl cvičení

Cílem je realizace hlavního postupového cvičení I. magisterského ročníku Animace + herec, ve kterém student prokáže svou schopnost pracovat s živým hercem a zkombinovat ho s animací.

Forma studia

konzultace námětu a scénáře, diskuse v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Studenti si musí zvolit pedagoga, který povede realizaci jejich cvičení.

Cíl cvičení

Cílem je realizace hlavního postupového cvičení I. magisterského ročníku Animace + herec, ve kterém student prokáže svou schopnost pracovat s živým hercem a zkombinovat ho s animací.

Obsah a výsledky cvičení

Náplní cvičení je realizace kombinovaného filmu Animace + herec.

Doporučená nebo povinná literatura

Films of Georges Mélies

Films „Sousedi“ and „Židle“ („Neighbours“ and „A Chairy Tale“) Norman McLaren

Films „Lekce Faust“,„Jídlo“,„Něco málo z Alenky“,„Mužné hry.“ Jan Švankmajer

Film „Eastern - Krvavý Hugo“ Aurela Klimta

Film „Test“ Václav Švankmajera

Film „I am bigger and better“ Martin Duda

Hodnoticí metody a kritéria

Na hodnocení této zkoušky se podílí klauzurní komise. Posuzuje se studentem předložené praktické cvičení.

Poznámka

žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů