Animace kreslená 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309ANK1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí technických základů a principů klasické kreslené animace. Osvojení základní mechaniky pevných (tzv. rigid bodies) i měkkých (tzv. soft bodies) těles. Úvodní seznámení s odbornou mezinárodní terminologií. Základy bipedické chůze. Rozvoj výtvarného i hereckého talentu studentů.

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací na praktickém cvičení. V dílně jsou studenti rámcově seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci dílen studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a snaží se vycházet vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování.

Obsah kurzu

V této dílně je kladen důraz především na seznámení se základní principy a techniky klasické kreslené animace. Součástí úvodních cvičení je animace klasickou technikou (typicky tužka a papír). Stěžejními tématy jsou: časování (timing) a rozprostření kreseb v prostoru (spacing), setrvačnost (ease in\out), anticipace, charakter trajektorie (arcs), mechanika pevných (rigid-bodies) a měkkých těles (soft-bodies) těles, základy obecné bipedické chůze. Studenti jsou v průběhu kurzu rámcově seznámeni s 12 principy animace, přičemž je však kladen důraz na jejich uchopení jako prostředku nikoli cíle. V závěru dílny je pozornost věnována i přípravě semestrální práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

Borivoj Dvoniković, Bordo: Škola kresleného filmu

Richard Willimas - The animator's survival kit

Literatura doporučená:

Rudolf Urc - Animovaný film

Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

John Halas - Timing for Animation

Edweard Muybridge - The Human Figur in Motion Animals in Motion

Ed Hooks – Acting for Animators

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na dílnách. Průběžné plnění jednotlivých cvičení. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Webová stránka předmětu

Žádná
webová
stránka
neexistuje

Poznámka

Bez poznámek

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů