Animace kreslená 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309ANK3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Pavel KOUTSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA, Pavel KOUTSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí animace chůze čtyřnožců a rozličných druhů zvířat. Osvojení schopnosti vystihnout specifické rysy a charakteristiku pohybu. Animace interakce lidské postavy a zvířete. Animace dynamické kamery (totální animace). Rozvoj výtvarného i hereckého talentu studentů.

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací na praktickém cvičení. V dílně jsou studenti rámcově seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci dílen studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a snaží se vycházet vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování kurzu 309ANK2 – Animace kreslená 2. Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Osvojená odborná mezinárodní animační terminologie. Zvládnutí principů a technik z předchozích kurzů. Schopnost samostatné analýzy pohybu.

Obsah kurzu

V úvodu kurzu je pozornost věnována různým vzorcům chůze čtyřnožců. V další části se zaměřuje na animaci rozličný zvířecích pohybů. Cílem je analýza a vystižení charakteristických rysů pohybu. Pozornost je věnována kontrastům jednotlivých charakteristik. Tato cvičení ústí v animaci souhry/interakce člověka a zvířete. Druhá část dílny je věnována animaci kapalin a částicových efektů. Závěrečným cvičením je animace dynamické kamery (totalní animace). V druhé polovině dílny probíhá i příprava na realizaci semestrální práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

Borivoj Dvoniković, Bordo: Škola kresleného filmu

Richard Willimas - The animator's survival kit

Literatura doporučená:

Rudolf Urc - Animovaný film

Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

John Halas - Timing for Animation

Edweard Muybridge - The Human Figur in Motion Animals in Motion

Ed Hooks – Acting for Animators

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na dílnách. Průběžné plnění jednotlivých cvičení. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Webová stránka předmětu

Žádná
webová
stránka
neexistuje

Poznámka

Bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
KOUTSKÝ P.
JAVORA O.

14:50–16:25
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Pavel KOUTSKÝ
Ondřej JAVORA
Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů