Animace kreslená 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309ANK4 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Pavel KOUTSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA, Pavel KOUTSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Animace psychologie postav, gest a herecké akce. Animace souhry a dialogu postav. Schopnost pracovat s „cizím“ výtvarným stylem a připraveným layoutem. Animace emocí, mimiky postav a lipsync. Cílem dílny je se více přiblížit týmové spolupráci a výrobním standardům.

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací na praktickém cvičení. V dílně jsou studenti rámcově seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci dílen studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a snaží se vycházet vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování kurzu 309ANK3 – Animace kreslená 2. Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Osvojená odborná mezinárodní animační terminologie. Zvládnutí principů a technik z předchozích kurzů.

Obsah kurzu

Tato závěrečná dílna se věnuje především animaci hereckých akcí a postupům standardní animované produkce. V úvodní cvičení jsou zaměřena na základní psychologii postav, vystižení jejich charakteru a pohybu v daném prostředí. Dalším z úkolů je animace s jiným než vlastním výtvarným stylem se zaměřením na hereckou akci a práci s layoutem. Pozornost je věnována póze, gestům a rozvržení akce (staging). Závěrečná část dílny se zaměřuje na dialog dvou postav, tzv. lip-sync a mimiku obličeje. V průběhu dílny je pozornost věnována i přípravě a realizaci bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

Borivoj Dvoniković, Bordo: Škola kresleného filmu

Richard Willimas - The animator's survival kit

Literatura doporučená:

Rudolf Urc - Animovaný film

Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

John Halas - Timing for Animation

Edweard Muybridge - The Human Figur in Motion Animals in Motion

Ed Hooks – Acting for Animators

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na dílnách. Průběžné plnění jednotlivých cvičení. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
JAVORA O.
12:20–13:55
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–13:55 Ondřej JAVORA Učebna KAT 420
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů