Animace kreslená 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309ANK4 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Animace psychologie postav, gest a herecké akce. Animace souhry a dialogu postav. Schopnost pracovat s „cizím“ výtvarným stylem a připraveným layoutem. Animace emocí, mimiky postav a lipsync. Cílem dílny je se více přiblížit týmové spolupráci a výrobním standardům.

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací na praktickém cvičení. V dílně jsou studenti rámcově seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci dílen studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a snaží se vycházet vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování kurzu 309ANK3 – Animace kreslená 2. Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Osvojená odborná mezinárodní animační terminologie. Zvládnutí principů a technik z předchozích kurzů.

Obsah kurzu

Tato závěrečná dílna se věnuje především animaci hereckých akcí a postupům standardní animované produkce. V úvodní cvičení jsou zaměřena na základní psychologii postav, vystižení jejich charakteru a pohybu v daném prostředí. Dalším z úkolů je animace s jiným než vlastním výtvarným stylem se zaměřením na hereckou akci a práci s layoutem. Pozornost je věnována póze, gestům a rozvržení akce (staging). Závěrečná část dílny se zaměřuje na dialog dvou postav, tzv. lip-sync a mimiku obličeje. V průběhu dílny je pozornost věnována i přípravě a realizaci bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

Borivoj Dvoniković, Bordo: Škola kresleného filmu

Richard Willimas - The animator's survival kit

Literatura doporučená:

Rudolf Urc - Animovaný film

Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

John Halas - Timing for Animation

Edweard Muybridge - The Human Figur in Motion Animals in Motion

Ed Hooks – Acting for Animators

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na dílnách. Průběžné plnění jednotlivých cvičení. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů