Bakalářský film 3 - realizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309BAKA3 Z 11 270 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 73 až 128 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah a výsledek cvičení

Student realizuje svůj bakalářský film. Scénář, animaci, výtvarnou podobu i režii realizuje student sám, na filmu prokazuje nabyté řemeslo i tvůrčí schopnosti.

Forma studia

Konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost. Cílem cvičení je realizace bakalářského filmu, který završuje bakalářské studium.

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Cíl cvičení

Cílem cvičení je realizace bakalářského filmu, který završuje bakalářské studium.

Obsah a výsledek cvičení

Student realizuje svůj bakalářský film. Scénář, animaci, výtvarnou podobu i režii realizuje student sám, na filmu prokazuje nabyté řemeslo i tvůrčí schopnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Není určena.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena na základě výsledku cvičení. Hodnocení cvičení je součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů