Bakalářský film 2 - příprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309BAKF2 zkouška 2 60 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 5 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení Bakalářský film 2 - příprava, je vytvořit technický scénář, finální výtvarné návrhy a animatik k bakalářskému filmu.

Forma studia

Konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost. Cílem cvičení Bakalářský film 2 - příprava, je vytvořit technický scénář, finální výtvarné návrhy a animatik k bakalářskému filmu.

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Obsah a výsledky cvičení

Film je vytvářen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií. Studenti tímto filmem prokazují, jestli mají předpoklady k magisterskému studiu. Student vypracuje přípravu svého bakalářského filmu, tak, aby jej mohl v následném semestru realizovat. Příprava se skládá z technického scénáře, animatiku, finálních výtvarných návrhů. Student už musí znát zvolenou animační techniku. Dále si student najde své spolupracovníky - produkčního filmu, střihače, zvukaře. Výsledky práce - připravený projekt prezentuje na předrealizační poradě se studiem FAMU. Musí být jasné, o čem film bude, jak bude vypadat a jakou technikou se bude realizovat.

Doporučená nebo povinná literatura

Není určena.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena na základě výsledku přípravy Bakalářského filmu.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů