Bakalářský film 2 - příprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309BAKF2 ZK 2 60CS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení Bakalářský film 2 - příprava, je vytvořit technický scénář, finální výtvarné návrhy a animatik k bakalářskému filmu.

Forma studia

Konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost. Cílem cvičení Bakalářský film 2 - příprava, je vytvořit technický scénář, finální výtvarné návrhy a animatik k bakalářskému filmu.

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Obsah a výsledky cvičení

Film je vytvářen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií. Studenti tímto filmem prokazují, jestli mají předpoklady k magisterskému studiu. Student vypracuje přípravu svého bakalářského filmu, tak, aby jej mohl v následném semestru realizovat. Příprava se skládá z technického scénáře, animatiku, finálních výtvarných návrhů. Student už musí znát zvolenou animační techniku. Dále si student najde své spolupracovníky - produkčního filmu, střihače, zvukaře. Výsledky práce - připravený projekt prezentuje na předrealizační poradě se studiem FAMU. Musí být jasné, o čem film bude, jak bude vypadat a jakou technikou se bude realizovat.

Doporučená nebo povinná literatura

Není určena.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena na základě výsledku přípravy Bakalářského filmu.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů