Bakalářský film 3 - realizace

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309BAKF3 Z 9 270CS česky letní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah a výsledek cvičení

Student realizuje svůj bakalářský film. Scénář, animaci, výtvarnou podobu i režii realizuje student sám, na filmu prokazuje nabyté řemeslo i tvůrčí schopnosti.

Forma studia

Konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost. Cílem cvičení je realizace bakalářského filmu, který završuje bakalářské studium.

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Cíl cvičení

Cílem cvičení je realizace bakalářského filmu, který završuje bakalářské studium.

Obsah a výsledek cvičení

Student realizuje svůj bakalářský film. Scénář, animaci, výtvarnou podobu i režii realizuje student sám, na filmu prokazuje nabyté řemeslo i tvůrčí schopnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Není určena.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena na základě výsledku cvičení. Hodnocení cvičení je součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů