Bakalářský film 2 - příprava

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309BCF2 ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Pavel KOUTSKÝ, Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení Bakalářský film 2 - příprava, je vytvořit technický scénář, finální výtvarné návrhy a animatik k bakalářskému filmu. Film je vytvářen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií. Studenti tímto filmem prokazují jestli mají předpoklady k magisterskému studiu.

Forma studia

konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Student vypracuje přípravu svého bakalářského filmu, tak, aby jej mohl v následném semestru realizovat. Příprava se skládá z technického scénáře, animatiku, finálních výtvarných návrhů. Student už musí znát zvolenou animační techniku. Dále si student najde své spolupracovníky - produkčního filmu, střihače, zvukaře. Výsledky práce - připravený projekt prezentuje na předrealizační poradě se studiem FAMU, musí být jasné o čem film bude, jak bude vypadat a jakou technikou se bude realizovat.

Doporučená nebo povinná literatura

Není určena.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena na základě výsledku přípravy Bakalářského filmu.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů