Bakalářský film 2 - příprava

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309BCF2 ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení Bakalářský film 2 - příprava, je vytvořit technický scénář, finální výtvarné návrhy a animatik k bakalářskému filmu. Film je vytvářen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií. Studenti tímto filmem prokazují jestli mají předpoklady k magisterskému studiu.

Forma studia

konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Student vypracuje přípravu svého bakalářského filmu, tak, aby jej mohl v následném semestru realizovat. Příprava se skládá z technického scénáře, animatiku, finálních výtvarných návrhů. Student už musí znát zvolenou animační techniku. Dále si student najde své spolupracovníky - produkčního filmu, střihače, zvukaře. Výsledky práce - připravený projekt prezentuje na předrealizační poradě se studiem FAMU, musí být jasné o čem film bude, jak bude vypadat a jakou technikou se bude realizovat.

Doporučená nebo povinná literatura

Není určena.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena na základě výsledku přípravy Bakalářského filmu.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů