Bakalářský film 3 - realizace

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309BCF3 Z 12 česky letní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Jiří KUBÍČEK, Zuzana MAREŠOVÁ, Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je realizace bakalářského filmu, který završuje bakalářské studium.

Forma studia

konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Student realizuje svůj bakalářský film. Scénář, animaci, výtvarnou podobu i režii realizuje student sám, na filmu prokazuje nabyté řemeslo i tvůrčí schopnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Není určena.

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena na základě výsledku cvičení. Hodnocení cvičení je součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů