Digitální animace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DGAN1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Ondřej JAVORA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení základní odborné terminologie. Znalost společných principů zpracování digitálního obrazu a standardizovaných algoritmických postupů a řešení sdílených napříč softwarovými balíky. Osvojení animačních nástrojů – TV Paint, Toon Boom Harmony, After Effects, Toon Boom Storyboard Pro.

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací. Část seminářů je zaměřena na teorii s ukázkami a příklady z praxe. Zbylá část probíhá do značné míry formou frontální výuky jednotlivých softwarových balíků. Časové rozpoložení jednotlivých seminářů se může měnit v závislosti na individuální domluvě a celkovém rozvrhu ostatních předmětů. Část výuky probíhá formou několikadenního intenzivního semináře. Předpokládá se individuální práce a studium mimo dobu seminářů.

Předpoklady a další požadavky

Základní gramotnost v oblasti výpočetní techniky. Práce s operačním systémem Windows nebo iOS.

Obsah kurzu

Kurz je navržen tak, aby umožnil adaptabilitu a co největší míru svobody při výběru digitálního nástroje. Z toho důvodu je v úvodu věnována značná pozornost fundamentální teorii a praxi zpracování digitálního obrazu. Další teoretická část se věnuju analýze a rozboru jednotlivých digitálních nástrojů, jejich funkcionalitě a principům které jsou univerzální napříč software. Následuje výuka jednotlivých softwarových balíků, tj. TV Paint, Toon Boom Harmony, After Effects, Toon Boom Storyboard Pro, přičemž je důraz kladen na seznámení s uživatelským prostředím a standardní workflow.

Doporučená nebo povinná literatura

-Literatura povinná:

-TV Paint 10 user guide / https://www.tvpaint.com/doc/tvpaint-animation-11

-Harmony documentation / https://docs.toonboom.com/download/

-Storyboard Pro documentation / https://docs.toonboom.com/download/

-Literatura doporučená:

-FURNISS, Maureen, 1999. Art in motion: animation aesthetics. Repr. London: John Libbey. ISBN 1864620390.

-MCCLOUD, Scott, MARTIN, Mark, ed., 1994. Understanding comics. New York, N.Y.: Harper Perennial. ISBN 0-06-097625-X.

-Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na dílnách. Průběžné plnění jednotlivých cvičení. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámek.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 416
Učebna KAT 416

(Lažanský palác)
JAVORA O.
15:40–18:05
(paralelka 1)
sudé týdny
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–18:05 Ondřej JAVORA Učebna KAT 416
Lažanský palác
sudé týdny paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů