Digitální animace 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DIGAN5 Z 1 27 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 5 až 10 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej JAVORA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Studenti:

●dokáží analyzovat a diskutovat dílčí fáze animovaného projektu (vývoj, výroba, postprodukce) v kontextu digitálních nástrojů.

●Umí plánovat a formulovat potřeby výrobních postupů daného projektu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Obsah výuky

Digitální animace 5 je tvořena semináři (dílnami), které jsou primárně určeny ke skupinovým či individuálním konzultacím semestrálních a absolventských prací. Jejich cílem je vytvořit prostor pro diskusi nad přípravou projektů a jejich následnou realizací, a to primárně z technologicko-výrobního hlediska. V rámci těchto seminářů je možné zvát i externí odborníky a ostatní pedagogy, kteří jsou relevantní pro realizaci daných projektů či realizační fázi.

Studium je tvořeno účastí na seminářích a individuální prací studentů na svých projektech. Předpokládá se individuální práce a studium mimo dobu rozvrhované výuky.

Cíl výuky

Diskuse a odborná konzultace semestrálních a absolventských prací. Plánování projektu, správa projektu od vývojové po postprodukční fázi.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

FURNISS, Maureen, 1999. Art in motion: animation aesthetics. Repr. London: John Libbey. ISBN 1864620390.

Literatura doporučená:

Kerlow, Isaac Victor. Mistrovství 3D animace: [ovládněte techniky profesionálních filmových tvůrců!]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 496 s. Mistrovství. ISBN 978-80-251-2717-9.

MCCLOUD, Scott, MARTIN, Mark, ed., 1994. Understanding comics. New York, N.Y.: HarperPerennial. ISBN 0-06-097625-X.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích.

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 416
Učebna KAT 416

(Lažanský palác)
JAVORA O.
13:10–16:25
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
sudé týdny
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–16:25 Ondřej JAVORA Učebna KAT 416
Lažanský palác
sudé týdny paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů