Digitální animace 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DIGAN6 Z 1 21 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Studenti:

●dokáží analyzovat a diskutovat dílčí fáze animovaného projektu (vývoj, výroba, postprodukce) v kontextu digitálních nástrojů.

●Umí plánovat a formulovat potřeby výrobních a technologických postupů daného projektu

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Obsah výuky

Digitální animace 6 strukturálně váže na předchozí předmět Digitální animace 5. Je tvořena semináři, které jsou primárně určeny ke skupinovým či individuálním konzultacím semestrálních a absolventských prací. Jejich cílem je vytvořit prostor pro diskusi nad přípravou projektů a jejich následnou realizací, a to primárně z technologicko-výrobního hlediska. V rámci těchto seminářů je možné zvát i externí odborníky a ostatní pedagogy, kteří jsou relevantní pro realizaci daných projektů či realizační fázi.

Studium je tvořeno účastí na seminářích a individuální prací studentů na svých projektech. Předpokládá se individuální práce a studium mimo dobu rozvrhované výuky.

Cíl výuky

Diskuse a odborná konzultace semestrálních a absolventských prací. Plánování projektu, správa projektu od vývojové po postprodukční fázi.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích.

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů