English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Hudba v animovaném filmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HAF1 ZK 1 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Jakub KUDLÁČ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jakub KUDLÁČ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Intenzivní sdílený hudebně-pohybový zážitek. Studenti se během přednášky naučí v praktických cvičeních vnímat múzickou inspiraci, připraví si hudební dramaturgii díla, vyzkouší si různé metody komunikace režiséra s hudebníkem. Interaktivní kurz je neformálně uvede do dalšího studia hudebních forem.

Forma studia:

Seminář

Předpoklady a další požadavky:

Volné oblečení, cvičení naboso, v chůzi. Papír, křídy či měká tužka, náznak kostýmu či masky.

Obsah kurzu:

Zvukový koncept filmu - uvolnění emocí, odstranění strachu před ?tajemným? světem hudby. Hudba jinak (skicou, slovy, grafem, opisem, přirovnáním, dechem, vlastním zpěvem, hudba těla). Sdílení neverbálních emocí, nácvik dovedností, usnadňujících komunikaci s hudebníkem. Projektová výuka prolíná přednášky a graficko-hudební cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura:

Kniha o hudbě - Malá moderní encyklopedie

Slovník hudební psychologie, I. Poledňák, Editio Supraphon 1984

Stručný slovník duchovní hudby - J. Vyskočil, Muzeum Čelákovice

The Larousse Encyclopedia of Music

Teória filmovej hudby - Juraj Lexman, SAV 1981. Bratislava

Psychology for Musicians, P.C. Buck, Oxfo1974

The Penguin History of Music - 1973

Nauka o hudebních formách - M. Poš

O české písni lidové a zlidovělé - B. Václavek

Nejstarší sbírky českých lidových písní- J. Markl, Editio Supraphon 1987

Zpívaná pOEZIE - V. Merta, Panton 1989

Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu - Johann Joachim Quantz

Pověry a problémy jazzu - Jan Rychlík

Hudba na pomezí - Petr Dorůžka

Beaty-Bigbeaty-Breakbeaty, Maťa a Dharma-Gaia 1998

Tajné dějiny hudby - Vlastimil Marek, Eminent 2000

ZVUK - časopis pro kulturu a společenské dění (Zlín, Kroměříž, U. Hradiště)

Early Music - Londýn,odborný časopis sledující otázky autentické interpretace

The World of Music - Berlín

Baby, Let Me Follow You Down - Eric von Schmidt, Jim Rooney, University of Amherst Press, 1994.

Hudba a pravda - Roman Berger

Shakespeare a dobrá královna Anna - Alois Bejblík,

Stíny zapomenutých předků - Carl Saga, Ann Druyan, Eminent

České písně kramářské - Bedřich Václavek

České pohanství - Záviš Kalandra

Český lid - Karel Pejml

Živá píseň - Vladimír Úlehla

Návrat Slovenov - Miroslav Švický

Dějiny české hudby v obrazech - Editio Supraphon 1977

O hudbě v širších souvislostech:

Slovník židovsko-křesťanského dialogu

Řecké mýty - Robert Graves

Signs and Symbols in Christian Art - Georg Ferguson, A Galaxy Book N.York Oxford Univ. Press 1966

Mýtus, filosofie, věda - Jan Kratochvíl

C.Sagan, A. Druyan: Stíny zapomenutých předků, Eminent 1998)

Hledání Boha - osobní pouť - P. Johnson. Panevropa 93

Velké dějiny zemí koruny české - Vratislav Vaníček

Zkouška dospělosti - Jiří Krupička

Velký kód: Bible a literatura - Northrop Frye

Dějiny Boha, Obecné dějiny ďábla, Mizení Boha - R. E. Friedman, Argo

Tantra, kult ženského principu aneb jiný pohled na život a sex - A. Van Lysebeth

Hodnoticí metody a kritéria:

Vzhledem k navození pocitu důvěry, bezpečí a nesoutěživosti jako podmínky otevření je hodnocen jakýkoliv aktivní přístup velmi kladně.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Kurz je pokaždé jiný, sbližuje studenty, odstraňuje kostrbatost a učí studenty mluvit volně o svých pocitech z hudby, prohlubují její vnímání.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
14:50–16:25
(paralelka 1)
liché týdny
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Jakub KUDLÁČ Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
liché týdny paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018