Hudba v animovaném filmu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HAF2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Vladimír MERTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír MERTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají vhled do společensko-estetických souvislostí hudebních žánrů. Prakticky i teoreticky pracují s hudebně-zvukovou krajinou filmu jako autonomní součástí filmového výrazu. Orientují se v hudební terminologii, dramaturgii, psychoakustice a technologií záznamu. Jsou připravení erudovaně diskutovat o hudbě v mezinárodní spolupráci. Ověří si možnosti hudební inspirace a jejího zásadního vlivu na vizualitu filmu. Uvědomí si souvislost hudby s rétorikou, gestem, maskou a pohybem. Seminář názorně ukáže melické inspirační prvky, ovlivňující vizualitu.

Forma studia

Projektová výuka prolíná téma přednášky a ad hoc komentáře, plynoucí z individuálních graficko-hudebních úkolů. Hudební jazyk zpřístupňuje nehudebníkům metoda asociací, zcitlivění smyslů, tělesného prožití pojmů. Práce s dechem a zpěvem odstraní ostych, uvolní emoce, inspiruje propojení charakterů postav s jejich vizuální podobou. Hudební scénář slouží k ukotvení dramatických situací. Studenti si vyzkouší různé metody komunikace se skladatelem. Nahlédnou do filosofických úvah o hudbě i do postupu práce v hudebních programech.

Interaktivní kurz je neformálně vede k dalšímu studiu hudebních forem.

Předpoklady a další požadavky

Kurz nevyžaduje hudební vzdělání. Spoléhá na otevřenost, kolektivní podporu. (dechová a rytmická cvičení, zpěv). Papír A4, křídy či měkká tužka.

Obsah kurzu

Vnitřní obraz: zvukový koncept filmu.

Melicko-vizuální cvičení: aktivní spoluprožívání emocí. Spojení hudby, slova, pohybu.

Hlasový výraz: sdílený hudebně-pohybový zážitek.

Hudba těla. Sdílení neverbálních emocí, nácvik dovedností, usnadňujících komunikaci s hudebníkem

Dílna DIY – průvodce nahrávacím procesem, mícháním, postprodukcí

Psychologické aspekty vnímání hudby

Hudební paralely ve výtvarném umění, architektuře, poezii.

Doporučená nebo povinná literatura

Kniha o hudbě - Malá moderní encyklopedie

Slovník hudební psychologie, I. Poledňák, Editio Supraphon 1984

Stručný slovník duchovní hudby - J. Vyskočil, Muzeum Čelákovice

The Larousse Encyclopedia of Music

Teória filmovej hudby - Juraj Lexman, SAV 1981. Bratislava

Psychology for Musicians, P.C. Buck, Oxfo1974

The Penguin History of Music - 1973

Nauka o hudebních formách - M. Poš

O české písni lidové a zlidovělé - B. Václavek

Zpívaná pOEZIE - V. Merta, Panton 1989

Slyšet neviděné—vidět nerslyšené, -V. merta, Galén 2017

Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu - Johann Joachim Quantz

Pověry a problémy jazzu - Jan Rychlík

Hudba na pomezí - Petr Dorůžka

Beaty-Bigbeaty-Breakbeaty, Maťa a Dharma-Gaia 1998

Tajné dějiny hudby - Vlastimil Marek, Eminent 2000

ZVUK - časopis pro kulturu a společenské dění (Zlín, Kroměříž, U. Hradiště)

Early Music - Londýn,odborný časopis sledující otázky autentické interpretace

The World of Music - Berlín

Baby, Let Me Follow You Down - Eric von Schmidt, Jim Rooney, University of Amherst Press, 1994.

Hudba a pravda - Roman Berger

České písně kramářské - Bedřich Václavek

České pohanství - Záviš Kalandra

Živá píseň - Vladimír Úlehla

Dějiny české hudby v obrazech - Editio Supraphon 1977

O hudbě v širších souvislostech:

Slovník židovsko-křesťanského dialogu

Řecké mýty - Robert Graves

Signs and Symbols in Christian Art - Georg Ferguson, A Galaxy Book N.York Oxford Univ. Press 1966

Mýtus, filosofie, věda - Jan Kratochvíl

C.Sagan, A. Druyan: Stíny zapomenutých předků, Eminent 1998)

Dějiny Boha, Obecné dějiny ďábla, Mizení Boha - R. E. Friedman, Argo

Tantra, kult ženského principu aneb jiný pohled na život a sex - A. Van Lysebeth

Hodnoticí metody a kritéria

Vzhledem k navození pocitu důvěry, bezpečí a nesoutěživosti jako podmínky otevření je hodnocen jakýkoliv aktivní přístup velmi kladně.

Poznámka

Kurz je pokaždé jiný, sbližuje studenty, odstraňuje kostrbatost a učí studenty mluvit volně o svých pocitech z hudby, prohlubují její vnímání.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 420
Učebna KAT 420

(Lažanský palác)
MERTA V.
14:50–16:25
(paralelka 1)
tel. ped. 728117186, mail: vladimir.merta@gmail.com

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:50–16:25 Vladimír MERTA Učebna KAT 420
Lažanský palác
tel. ped. 728117186, mail: vladimir.merta@gmail.com paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů