Herectví 1 - Řeč těla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM1 Z 1 12PS+12CS česky letní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Student:

●Se naučí chápat sílu gesta

●Na konkrétních cvičeních pochopí výrazové možnosti gest

●Pochopí zákonitost gest pro jejich aplikaci v animaci

.

Forma studia

Přednáška, seminář.

Předpoklady a další požadavky

Není nutná žádná speciální příprava. Tento předmět přináší studentům základní zkušenosti s hereckým výrazem z antropologického pohledu na základních principech gramatiky pohybu.

zápis na modul je možný maximálně pro 15 studentů

Obsah kurzu

Obsah výuky

GESTICKÉ A MIMICKÉ HERECTVÍ

Osnova výuky:

●Pochopení stavby těla. Vnímání centra.

●Části hercova těla rozdělené na centrum a periferie a jejich používání.

●Pojem neutrality obecně a ve vztahu k lidskému tělu a jeho pohybu.

●Tvorba postoje. Postoje jako základ pro tvorbu charakteru a postoje jako výraz emoce.

●Teorie o vzniku gesta a jeho funkcích.

●Mimoslovní komunikace lidí. Její zákonitosti a specifika, protože řeč těla je základní vyjadřovací schopností člověka.

●prostřednictvím etudových studií přiblížit a prohloubit vědomí pohybového výrazu z pohledu herce.

●Tvorba vedení gesta v prostoru a čase. Gesta jedné ruky. Ruce jsou výmluvné, prsty jsou jazyka. Jejich mlčení je hlučné.

●Vztahy gest a těla. Velké a malé relace.

●Studium charakterů, jejich hlavní znaky, stavba těla, gesta a mimiky.

●Třídění postojů a gest podle charakterů a emocí a jejich používání při hře situací.

●Originalita hereckého projevu.

Cíl výuky

Výuka předmětu vede k pochopení významu používání výrazu těla v komunikaci. Hlavní důraz klademe na postoj herce a jeho schopnost abstrahovat z reality výrazné znaky lidského vyjadřování a převést je v čitelnou výrazovou formu s jasným sdělením předvést je v silné a jednoduché formě. Studenti se naučí chápat také sílu gesta a jeho specifické výrazové možnosti na konkrétních tělesných cvičeních. Je to začátek cesty ovládání výrazu od vlastního těla k fiktivnímu tělu, které se v animaci využívá jako základní herecký prostředek.

Doporučená nebo povinná literatura

BARBA, Eugenio. Slovník divadelní antropologie : o skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav Lidové noviny, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0 DÚ · obr., foto.

ŠVEHLA, Jaroslav. Tisícileté umění pantomimy : ukázky z dějin pantomimy. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1989. 216 s. ISBN 80-7023-024-X · il.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 421 s. ISBN 80-7331-054-6 · fot.

RYŠÁNKOVÁ, Jiřina. Herec a pohyb : shodnost základních pohybových principů v průpravě herce a mima. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 63 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje za aktivní přístup k tělesným cvičením, která vedou k pochopení základních relací lidského těla.

Poznámka

Pohybové vyjádření je vlastní každé lidské bytosti, protože pohyb je prvotní projev života. Hercem se může stát každý člověk, který se jím CHCE stát. Pochopit funkce gesta a vzájemné relace jednotlivých částí lidského těla je dobrodružný proces založený na provádění soustavy tělesných cvičení . Pantomimcký princip herectví (ztělesńování) je absolutním základem pro jakékoli herecké vyjádření.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Hybridní výuka, Pedagog Štefan Capko, (místnost Tržiště-Avalon), tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů