Herectví 1 - Řeč těla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM1 Z 1 12PS+12CS česky letní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

GESTICKÉ A MIMICKÉ HERECTVÍ

Výuka předmětu vede k pochopení významu používání výrazu těla v komunikaci. Hlavní důraz klademe na postoj herce a jeho schopnost abstrahovat z reality výrazné znaky lidského vyjadřování a převést je v čitelnou výrazovou formu s jasným sdělením předvést je v silné a jednoduché formě. Studenti se naučí chápat také sílu gesta a jeho specifické výrazové možnosti na konkrétních tělesných cvičeních. Je to začátek cesty ovládání výrazu od vlastního těla k fiktivnímu tělu, které se v animaci využívá jako základní herecký prostředek.

Forma studia

Intenzivní výuka formou praktického workshopu se uskuteční v UVS Poněšice. Součástí výuky jsou praktická tělesná cvičení. Je nutný přiléhavý cvičební oděv, bez potisků v neutrálních barvách (šedá, černá, hnědá)

Předmět probíhá vždy v Letním semestru v rozmezí března až května.

V letošním školním roce 2018/2019 je v letním semestru termín výuky:

28.3.2019 až 31.3.2019

Předpoklady a další požadavky

Není nutná žádná speciální příprava. Tento předmět přináší studentům základní zkušenosti s hereckým výrazem z antropologického pohledu na základních principech gramatiky pohybu.

zápis na modul je možný maximálně pro 15 studentů

Obsah kurzu

Animovaný film a principy mimu mají společné základy, které v sobě obsahuje právě Gestické a mimické herectví.

Osnova výuky:

Pochopení stavby těla. Vnímání centra.

Části hercova těla rozdělené na centrum a periferie a jejich používání.

Pojem neutrality obecně a ve vztahu k lidskému tělu a jeho pohybu.

Tvorba postoje. Postoje jako základ pro tvorbu charakteru a postoje jako výraz emoce. Teorie o vzniku gesta a jeho funkcích.

Mimoslovní komunikace lidí. Její zákonitosti a specifika, protože řeč těla je základní vyjadřovací schopností člověka.

Prostřednictvím etudových studií přiblížit a prohloubit vědomí pohybového výrazu z pohledu herce. Tvorba vedení gesta v prostoru a čase. Gesta jedné ruky. Ruce jsou výmluvné, prsty jsou jazyka. Jejich mlčení je hlučné.

Vztahy gest a těla. Velké a malé relace.

Studium charakterů, jejich hlavní znaky, stavbu těla, gesta a mimiky. Třídění postojů a gest podle charakterů a emocí a jejich používání při hře situací.

Originalita hereckého projevu.

Poznámka: zápis na modul je možný maximálně pro 15 zájemců

Doporučená nebo povinná literatura

O. Vávra: Mluvíme beze slov

Eugenio Barba, Nicola Savarese: Slovník divadelní antropologie

J. Švehla: Tisícileté umění pantomimy

V. Veber: Příběh pantomimy

Jiřina Ryšánková: Herec a pohyb.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní přístup k tělesným cvičením, která vedou k pochopení základních relací lidského těla.

Pohybové vyjádření je vlastní každé lidské bytosti, protože pohyb je prvotní projev života. Hercem se může stát každý člověk, který se jím CHCE stát. Pochopit funkce gesta a vzájemné relace jednotlivých částí lidského těla je dobrodružný proces založený na provádění soustavy tělesných cvičení . Pantomimický princip herectví (ztělesňování) je absolutním základem pro jakékoli herecké vyjádření.

Poznámka

Pohybové vyjádření je vlastní každé lidské bytosti, protože pohyb je prvotní projev života. Hercem se může stát každý člověk, který se jím CHCE stát. Pochopit funkce gesta a vzájemné relace jednotlivých částí lidského těla je dobrodružný proces založený na provádění soustavy tělesných cvičení . Pantomimcký princip herectví (ztělesńování) je absolutním základem pro jakékoli herecké vyjádření. zápis na modul je možný maximálně pro 15 zájemců

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
28.03.2020 16:00–20:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Reč těla - Poněšice, ped. Štefan Capko, tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz, začátek v Avalonu paralelka 1
29.03.2020 09:00–12:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Reč těla - Poněšice, ped. Štefan Capko, tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz, po obědě přesun z Avalonu do Poněšic paralelka 1
29.03.2020 18:00–22:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Reč těla - Poněšice, ped. Štefan Capko, tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz, začíná se v Avalonu a pokračování v Poněšicích (v Poněšicích se začíná večeří) paralelka 1
30.03.2020 09:00–22:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Reč těla - Poněšice, ped. Štefan Capko, tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz, celý den v Poněšicích paralelka 1
31.03.2020 09:00–10:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Reč těla - Poněšice, ped. Štefan Capko, tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz, po snídani odjezd do Prahy na další výuku na FAMU paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů