Herectví 2 - Tvorba charakteru

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM2 Z 1 25/s česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

CHARAKTERY V ANIMOVANÉM FILMU

Filmové výstupy s použitím části vlastního těla, objektů a materiálů s využitím poznatků o gestickém a mimickém herectví za pomoci transformace mimického způsobu herecké práce na „fiktivní tělo“. Výsledné studie kombinují techniky živé hry s částmi vlastního těla a hry s objekty a s využitím stop-motion animace loutky se stavbou lidského těla a animace materiálů, ze kterých je postavu možno tvarově modelovat. Na těchto zadáních studenti objevují principy stavby charakteru postavy v prostoru a čase.

Forma studia

Intenzivní výuka - v bloku probíhá v ateliéru laboratoře tělo a prostor KAT FAMU palác AVALON. Kombinuje teoretické přednášky o studiu charakterů s praktickými hereckými a animačními úkoly.

Výuka se koná vždy v zimním semestru v období listopad-prosinec.

ve školním roce 2018/2019 bude výuka probíhat ve dnech:

15.11.2018 v čase 17:00 - 20:30 v učebně „Na tržišti“ - přednáška

8.12.2018 v čase 10:00 - 18:00 v učebně Avalon v Hartigovském paláci - praktická výuka

9.12.2018 v čase 10:00 - 16:00 v učebně Avalon v Hartigovském paláci - praktická výuka

Předpoklady a další požadavky

Tento předmět je určen především pro studenty režie animovaných filmů, ale i jiných režijních oborů FAMU, DAMU a HAMU.

Obsah kurzu

Cílem výuky je najít způsoby třídění charakterů. Definovat postupy jakými je možné pracovat na stavbě konkrétní postavy v divadle a ve filmu a pochopení specifických postupů práce v animovaném filmu.

Prostřednictvím etudových studií přiblížit a prohloubit vědomí pohybového výrazu z pohledu herce:

•Pojem charakter v běžném životě, psychologii a umění.

•Třídění lidských typů a archetypů v různých divadelních stylech.

•Tvorba postojů odpovídajících konkrétním charakterům.

•Vedení gesta v prostoru a čase.

•Studium charakterů, jejich hlavní znaky, stavbu těla, gesta a mimiky.

•Třídění postojů a gest podle charakterů a emocí a jejich používání při hře situací.

•Hledání způsobů hereckého vyjádření charakteru u živých herců, loutek i ostatních objektů – „fiktivní tělo“.

•Porovnání přístupů ke hře charakteru v závislosti na stylu animovaného filmu a výrazových prostředcích, které používá.

Doporučená nebo povinná literatura

O. Vávra: Mluvíme beze slov

Pavel Říčan: Psychologie – příručka pro studenty

Huyghe René: Řeč obrazů ve světle psychologie umění

Jiří Kulka: Psychologie umění

Karel Kratochvíl: Ze světa komedie dell‘ arte

J. Švehla: Tisícileté umění pantomimy

V. Veber: Příběh pantomimy

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na intenzivní výuce v uvedeném termínu. Zápočet student získá za absolvování teoretické a praktické výuky a odevzdané filmové cvičení dle zadání pedagoga. Natáčení je součástí praktické výuky. Střihové zpracování probíhá do konce zkouškového období daného semestru.

Poznámka

Charakterové studie pomáhají se orientovat v problematice tvorby postav už v přípravné fázi filmu při práci na scénáři. Nástroje pro vykreslování charakteru jsou využitelné při režii animovaných i hraných filmů a také divadelních představení.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
16.11.2018 09:00–18:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
čas a přesné místo dle dohody s pedagogem (Avalon + Tržiště), tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
17.11.2018 09:00–18:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
čas a přesné místo dle dohody s pedagogem (Avalon + Tržiště), tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
18.11.2018 09:00–18:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
čas a přesné místo dle dohody s pedagogem (Avalon + Tržiště), tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
19.11.2018 09:00–18:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
čas a přesné místo dle dohody s pedagogem (Avalon + Tržiště), tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů