Herectví 2 - Tvorba charakteru

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM2 Z 1 15PS+10CS česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl výuky

Cílem výuky je najít způsoby třídění charakterů. Definovat postupy jakými je možné pracovat na stavbě konkrétní postavy v divadle a ve filmu a pochopení specifických postupů práce v animovaném filmu.

Prostřednictvím etudových studií přiblížit a prohloubit vědomí pohybového výrazu z pohledu herce.

Výsledky výuky

Studenti objeví a osvojí si principy stavby charakteru postavy v prostoru a čase.

Forma studia

Intenzivní výuka - v bloku probíhá v ateliéru laboratoře tělo a prostor KAT FAMU palác AVALON. Kombinuje teoretické přednášky o studiu charakterů s praktickými hereckými a animačními úkoly.

Předpoklady a další požadavky

Tento předmět je určen především pro studenty režie animovaných filmů, ale i jiných režijních oborů FAMU, DAMU a HAMU.

Obsah kurzu

Obsah výuky

CHARAKTERY V ANIMOVANÉM FILMU

Filmové výstupy s použitím části vlastního těla, objektů a materiálů s využitím poznatků o gestickém a mimickém herectví za pomoci transformace mimického způsobu herecké práce na „fiktivní tělo“. Výsledné studie kombinují techniky živé hry s částmi vlastního těla a hry s objekty a s využitím stop-motion animace loutky se stavbou lidského těla a animace materiálů, ze kterých je postavu možno tvarově modelovat. Na těchto zadáních studenti objevují principy stavby charakteru postavy v prostoru a čase.

Osnova:

•Pojem charakter v běžném životě, psychologii a umění.

•Třídění lidských typů a archetypů v různých divadelních stylech.

•Tvorba postojů odpovídajících konkrétním charakterům.

•Vedení gesta v prostoru a čase.

•Studium charakterů, jejich hlavní znaky, stavbu těla, gesta a mimiky.

•Třídění postojů a gest podle charakterů a emocí a jejich používání při hře situací.

•Hledání způsobů hereckého vyjádření charakteru u živých herců, loutek i ostatních objektů – „fiktivní tělo“.

•Porovnání přístupů ke hře charakteru v závislosti na stylu animovaného filmu a výrazových prostředcích, které používá.

Doporučená nebo povinná literatura

ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 286 s. ISBN 80-7178-923-2.

HUYGHE, René. Řeč obrazů ve světle psychologie umění. 1. vyd. Praha: Odeon, 1973. 311, [3] s. · fot.

KULKA, Jiří. Psychologie umění. Vyd. 2. přeprac. a dopl., v Grada Publishing 1. Praha: Grada, 2008. 435 s. ISBN 978-80-247-2329-7 (váz.).

KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell'arte : fakta, poznámky, podněty. 2. přeprac. vyd. (v Panoramě 1.). Praha: Panorama, 1987. 584 s. · fotogr.

ŠVEHLA, Jaroslav. Tisícileté umění pantomimy : ukázky z dějin pantomimy. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1989. 216 s. ISBN 80-7023-024-X · il.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 421 s. ISBN 80-7331-054-6 · fot.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na intenzivní výuce v uvedeném termínu. Zápočet student získá za absolvování teoretické a praktické výuky a odevzdané filmové cvičení dle zadání pedagoga. Natáčení je součástí praktické výuky. Střihové zpracování probíhá do konce zkouškového období daného semestru.

Poznámka

Charakterové studie pomáhají se orientovat v problematice tvorby postav už v přípravné fázi filmu při práci na scénáři. Nástroje pro vykreslování charakteru jsou využitelné při režii animovaných i hraných filmů a také divadelních představení.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
19.11.2020 17:00–20:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Hybridní výuka, Hybridní výuka, Pedagog Štefan Capko, (místnost Tržiště-Avalon), tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
20.11.2020 16:00–21:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Hybridní výuka, Pedagog Štefan Capko, (místnost Tržiště-Avalon), tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
21.11.2020 10:00–16:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Hybridní výuka, Pedagog Štefan Capko, (místnost Tržiště-Avalon), tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
22.11.2020 09:00–13:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Hybridní výuka, Pedagog Štefan Capko, (místnost Tržiště-Avalon), tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů