Herectví 3 - Maska

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM3 Z 1 15PS+10CS česky letní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

HERECTVÍ S MASKOU

Dramatické výstupy s neutrální maskou. Charakterové studie s použitím expresivních masek. Fotopříběh na téma starých legend s využitím líčených masek. Filmové vyprávění divadelně zpracovaného příběhu s použitím expresivních nebo líčených masek.

Forma studia

Intenzivní výuka formou praktického workshopu se uskuteční ve zkušebně 9115 Hratigovského paláce (Avalon) v budově rektorátu AMU. Součástí výuky jsou praktická tělesná cvičení. Je nutný přiléhavý cvičební oděv, bez potisků v neutrálních barvách (šedá, černá, hnědá)

Předmět probíhá vždy v Letním semestru 2017/2018 v době březen až duben.

Předpoklady a další požadavky

Tento předmět poskytuje základní vhled do herecké práce s maskou z antropologického pohledu. Není nutná žádná speciální příprava.

zápis na modul je možný maximálně pro 15 studentů

Obsah kurzu

Práce herce s maskou je velmi příbuzná práci animátora s loutkou, neživými objekty a také v jistém smyslu s kreslenou postavou. Výuka postihuje celou šíři zákonitostí tohoto způsobu herectví. Vnitřní pocity postav hrané divadelním způsobem umožní posluchačům lépe pochopit psychologické postupy herce při ztvárňovaní charakterů a využít je při své vlastní práci s loutkou, nebo jiným neživým objektem v animovaném filmu.

•Pojem maska v obecném smyslu a její divadelní význam.

•Lidská tvář. Její stavba, vztahy a významy jednotlivých částí. Fungování mimických svalů.

•Mimické výrazy základních emocí a jejich stylizace.

•Neutrální maska. Cvičení na pochopení práce s pohledem, jeho směřováním, úhlem natočení masky v prostoru v závislosti na světle a postavení vzhledem k divákům.

•Studium typů masek podle techniky hraní: vznešené, charakterové, expresivní a dynamické.

•třídění masek podle technologie výroby a funkce masky

•Charakterové masky:

oMasky na celý obličej

oPolomasky - pokrývají jenom část obličeje.

oExpresivní masky pokrývající celé tělo.

oMasky statické a dynamické (např. líčené anebo promítané).

•Interpretace jednotlivých masek:

•Vnímat obsah a formu masky, respektovat materiál a z těchto položek hledat způsob vedení masky. Postavit a zahrát situaci s maskou.

Doporučená nebo povinná literatura

Štefan Capko: Zjevení masky

Kateřina Ebelová: Maska v proměnách času a kultur

Karel Kratochvíl: Ze světa komedie dell‘ arte

V. Veber: Příběh pantomimy

Jacques Lecoque: The moving body.

Eugenio Barba, Nicola Savarese: Slovník divadelní antropologie

Jan Werich: Úsměv klauna.

Jiří Frejka: Smích a divadelní maska

Jerzy Grotovsky: Divadlo a Rituál

Jiřina Ryšánková: Herec a pohyb.

J. Švehla: Tisícileté umění pantomimy

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní přístup k tělesným cvičením, která vedou k pochopení základních relací lidského těla.

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
26.03.2020 17:15–21:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Herectví s maskou - Hamu Avalon 26.3.2020-29.3.2020, tel. ped. tel.605929749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
27.03.2020 16:00–21:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Herectví s maskou - Hamu Avalon 26.3.2020-29.3.2020, tel. ped. tel.605929749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
28.03.2020 09:00–18:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Herectví s maskou - Hamu Avalon 26.3.2020-29.3.2020, tel. ped. tel.605929749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
29.03.2020 09:00–12:00 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Herectví s maskou - Hamu Avalon 26.3.2020-29.3.2020, tel. ped. tel.605929749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů