Herectví 4 - Stavba gagu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM4 Z 1 3/d česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

ANALÝZA A STAVBA GAGU

Vytvoření třech námětů postavených podle pravidel stavby gagu a natočení jednoho z nich v improvizovaných podmínkách jako za časů němé grotesky. Bez pohybu kamery a s jednoduchými střihy. Důraz je kladen na stavbu jednotlivých situací a jejich skládání do výsledného tvaru strukturovaného gagu. Spolupráce se studenty herectví umožní také stylizované herecké výkony v daném slap-stickovém stylu vizuální komedie.

Forma studia

Intenzivní celodenní výuka formou workshopu se uskutečňuje v UVS Poněšice. Součástí výuky je i praktická zkušenost se stavbou gagu.

Předmět probíhá vždy v Zimním semestru v předem stanoveném termínu v měsíci říjen nebo listopad

Ve školním roce 2018/2019 bude předmět probíhat ve dnech 1.11.2018 4.11.2018.

Příjezd do UVS Poněšice je 1.11.2018 do 17:00 hod.

Výuka končí v neděli 4.11.2018 po obědě ve 14:00.

Předpoklady a další požadavky

Tento předmět je určen pro všechny studenty, kteří mají za sebou alespoň jednoduché režijní anebo herecké zkušenosti ve filmu nebo v divadle. Skupina může mít maximálně 15 studentů.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je pochopení základních principů při stavbě gagu, jak filmového, tak divadelního od jednoduchého až ke strukturovanému gagu.

Gag je jedním ze základních vyjadřovacích prvků animovaného filmu. Tento výukový předmět se zabývá teorií i praktickou realizací gagu.

Analýza a stavba gagu je předmět, který na základě teoretických informací o postupech práce gagmanů v několika filmových formách, přivede studenty k vlastní praktické zkušenosti s vizuální komedií.

Osnova:

•Zlatá éra americké němé filmové grotesky. Bláznivá léta němého filmu.

•Pocit směšného v realitě. Rozdíl mezi gagem a komickým efektem.

•Pojem GAG a jeho formy. Jednoduchý, strukturovaný, vícenásobný, složený, kumulativní, absurdní…

•Nástroje herců éry němé grotesky: mimika a herecký výraz, načasování-timing, nadsázka, akrobacie a honičky, slowburning, stupňování emocí a jejich výbuchy ve službách komediálních situací, vztahy a zápletky, variace situací

•Gagmani a herci:

oMac Seneth a jeho vynálezy ve světě humoru.

oStudio Halla Roache a jeho principy práce s herci.

oUnited artists a další filmová studia Hollywoodu

•Analýza grotesek nejvýznamnějších komiků: Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harrold LLoyd, Harry Langdon, Stan Laurel a Oliver Hardy,

•Rozvoj komických forem během další filmové historie.

oMarx Brothers a zvukové komedie ve čtyřicátých letech. Kombinace slovního a vizuálního hunoru.

oMonty pythons flying circus,

oRowan Atkinson a jeho teorie o vizuální komedii.

•Originalita interpretace zamýšleného gagu a nezastupitelnost osobnosti komika v procesu tvorby vizuální filmové komedie.

•Kapacita gagu a její síle odpovídající čas provedení.

Praktické kamerové cvičení před i za kamerou:

•Literární scénář strukturovaného gagu.

•Natočení a střih vybraného námětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Filmové záznamy amerických filmových grotesek z e zlaté éry němého filmu.

Václav Havel: Anatomie gagu.

Petr Král: Morálka šlehačkových dortů.

Michael Hanisch: Dodnes rozesmávají miliony.

Jordan Chimet: Hrdinové, fantomy a myši.

Charlie Chaplin: Můj životopis.

Buster Keaton: Můj nádherný svět grotesky.

Ondřej Suchý: Exkurze do království grotesky

Jaroslav Brož: Tulák Charlie.

Jerzy Toplitz: Chaplinovo království.

Petr Král: Tak zvaná slap-stick: Historické místo americké němé grotesky v dějinách umění.

Karel Čáslavský: Senettova továrna na smích.

Sergej Ejezenštejn: Kamerou, tužkou a perem.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritéria hodnocení jsou originalita, přesnost, tvořivost a intuice.

Poznámka

Co je potřeba si sebou vzít: poznámkový blok, cvičební úbor

DVA KOSTÝMY na téma:

Padouch x Klaďas (Jedná se o improvizované kostýmy poskládané z věcí, které nás obklopují. Kostýmy definují typ postavy)

Řazením jednotlivých typů k sobě vznikají zápletky na základě kontrastu postav.

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
01.11.2018 17:00–20:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Začátek večeří v Poněšicích, tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
02.11.2018 09:00–18:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Celý den v Poněšicích, tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
03.11.2018 09:00–18:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Celý den v Poněšicích, tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
04.11.2018 09:00–13:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Konec obědem v Poněšicích, tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů