Herectví 4 - Stavba gagu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM4 Z 1 12PS+12CS česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl výuky

Cílem předmětu je pochopení základních principů při stavbě gagu, jak filmového, tak divadelního od jednoduchého až ke strukturovanému gagu.

Výsledky výuky

Student:

-Vytvoří tři náměty postavené podle pravidel stavby gagu a natočí jeden z nich v improvizovaných podmínkách jako za časů němé grotesky. Bez pohybu kamery a s jednoduchými střihy. Důraz je kladen na stavbu jednotlivých situací a jejich skládání do výsledného tvaru strukturovaného gagu

-Spolupracuje se studenty herectví, což mu umožní použít stylizované herecké výkony v daném slap-stickovém stylu vizuální komedie.

Forma studia

Intenzivní celodenní výuka formou projekcí, teoretických přednášek a analýz, která vede až k praktické zkušenosti s hraním a natáčením vizuálních gagů.

Výuka se uskuteční v UVS Poněšice

Ve dnech 18.10.2020 od 15:00 až 21.10.2020 do 13:00

Součástí výuky je i praktická autorská zkušenost se scénáristickou stavbou a natáčením gagů.

Předpoklady a další požadavky

Tento předmět je určen pro všechny studenty, kteří mají za sebou alespoň jednoduché režijní anebo herecké zkušenosti ve filmu nebo v divadle. Skupina může mít maximálně 15 studentů.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem předmětu je pochopení základních principů při stavbě gagu, jak filmového, tak divadelního od jednoduchého až ke strukturovanému gagu.

Obsah výuky

ANALÝZA A STAVBA GAGU

Gag je jedním ze základních vyjadřovacích prvků animovaného filmu. Tento výukový předmět se zabývá teorií i praktickou realizací gagu.

Analýza a stavba gagu je předmět, který na základě teoretických informací o postupech práce gagmanů v několika filmových formách, přivede studenty k vlastní praktické zkušenosti s vizuální komedií.

Osnova:

●Zlatá éra americké němé filmové grotesky. Bláznivá léta němého filmu

●Pocit směšného v realitě. Rozdíl mezi gagem a komickým efektem.

●Pojem GAG a jeho formy. Jednoduchý, strukturovaný, vícenásobný, složený, kumulativní, absurdní…

●Nástroje herců éry němé grotesky: mimika a herecký výraz, načasování-timing, nadsázka, akrobacie a honičky, slowburning, stupňování emocí a jejich výbuchy ve službách komediálních situací, vztahy a zápletky, variace situací

●Gagmani a herci:

-Mac Seneth a jeho vynálezy ve světě humoru.

-Studio Halla Roache a jeho principy práce s herci.

-United artists a další filmová studia Hollywoodu

●Analýza grotesek nejvýznamnějších komiků: Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harrold Lloyd, Harry Langdon, Stan Laurel a Oliver Hardy,

●Rozvoj komických forem během další filmové historie.

-Marx Brothers a zvukové komedie ve čtyřicátých letech. Kombinace slovního a vizuálního humoru.

-Monty Pythons flying circus,

-Rowan Atkinson a jeho teorie o vizuální komedii.

●Originalita interpretace zamýšleného gagu a nezastupitelnost osobnosti komika v procesu tvorby vizuální filmové komedie.

●Kapacita gagu a její síle odpovídající čas provedení.

●Praktické kamerové cvičení před i za kamerou:

-Literární scénář strukturovaného gagu.

-Natočení a střih vybraného námětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Filmové záznamy amerických filmových grotesek z e zlaté éry němého filmu.

HAVEL, Václav. O divadle. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012. 701 s. ISBN 978-80-87490-12-9 · fotogr. – část Anatomie gagu

KRÁL, Petr. Groteska čili Morálka šlehačkového dortu. Praha: Národní filmový archiv, 1998. 316 s.: fot.

HANISCH, Michael. Dodnes rozesmívají milióny : Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel & Hardy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1982. 190 s. · fot.

CHIMET, Iordan. Hrdinové, fantomy a myši. Praha: Vyšehrad, 1984. 313 s.: fot.

CHAPLIN, Charlie. Můj životopis. Praha: Odeon, 1967. 550 s.

KEATON, Buster. Můj nádherný svět grotesky. Praha: Šulc, 1993. 283 s. · fot.

BROŽ, Jaroslav. Věčný tulák Charlie. 2. vyd. Praha: Orbis, 1964. 154 s. · fot. příl.

TOEPLITZ, Krzysztof Teodor. Chaplinovo království. Praha: Mladá fronta, 1965. 348 s. · fot.

KRÁL, Petr. Tak zvaná slap-stick : historické místo americké němé grotesky v dějinách umění. Praha, 1964. 32 s.

ČÁSLAVSKÝ, Karel. Sennettova továrna na smích. Praha: Československý filmový ústav, 1986. 35 s.: fot.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. Praha: Orbis, 1959. 370 s. · fot.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritéria hodnocení jsou originalita, přesnost, tvořivost a intuice.

Poznámka

Co je potřeba si sebou vzít: poznámkový blok, cvičební úbor

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
04.10.2021 19:00–21:25 Štefan CAPKO Projekce FAMU
Lažanský palác
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.czPedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
21.10.2021 09:30–11:45 Štefan CAPKO Učebna TR-216
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
02.11.2021 09:00–11:25 Štefan CAPKO Učebna TR-216
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
12.11.2021 15:00–20:45 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
13.11.2021 09:30–17:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
14.11.2021 09:30–12:30 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů