Herectví 5 - Animace a herectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM5 Z 1 15PS+10CS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Studenti vytvoří praktické filmové cvičení na základě principů animovaného filmu kombinující neživé objekty a živého člověka ve spolupráci se studenty herectví. Cvičení zahrnuje různé druhy ozvláštněných přesunů využívajících filmový trik, interakci mezi jednotlivými postavami a neživými objekty s cílem vytvořit jednoduchý nadreálný příběh nebo situaci.

Forma studia

Intenzivní výuka formou projekcí a teoretických přednášek spojených s praktickou zkušeností spolupráce herce a animátora.

Předmět proběhne v UVS Poněšice

Ve dnech 1.11.2020 od 13:00 až 3.11.2020 do 18:00

Součástí výuky je i praktická herecká zkušenost analýzy pohybu a práce herce před kamerou.

Předpoklady a další požadavky

Skupina může mít maximálně 15 studentů.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem je seznámit se s možnostmi využití živých herců v animovaném filmu. A naopak použít animovaný film jako součást divadelního komediálního výkonu ve formě rovnocenného hereckého partnera na jevišti.

Obsah výuky

HEREC a ANIMACE - práce s hercem pro režiséry animovaného filmu.

Setkání s hereckou prací je pro režiséra animovaného filmu výjimečné, protože pro něj je obvyklá naopak práce s neživými, nebo dokonce neexistujícími objekty (digitální a kreslená animace). To umožní podívat se na svoji práci z jiné perspektivy.

Animace + herec je tématem, které zase skýtá divadelním hercům doslova magické možnosti nadreálného pohybu a zároveň je vede k analýze každodenních i nekaždodenních pohybů.

Osnova předmětu:

· •Člověk a objekt.

· •Bohatství vztahů k nekonečnému množství objektů, se kterými se v životě setkáváme.

· •Filmové projekce nejvýznamnějších představitelů využívajících živé herce a postupy používané v animaci od George Méliése, přes Normana Mc Larena až po Jana Švankmajera.

· •Filmový trik – začátek cesty k animovanému filmu. Technické jevištní a filmové vynálezy v ranních dobách filmu.

· •Pixilovaný film - jeho východiska, principy, zvláštnosti a možnosti. Pixilace je kombinací živé hry a stop-motion animace člověka a objektu zároveň. Ale také další metody využívající živé herce.

· •Metody digitálního zpracování živého hereckého výkonu a jeho využití v animovaném filmu.

· •Možnosti využití animovaných sekvencí v divadelní praxi jako dynamické světlo doplňující a rozvíjející výkone herce a tanečníka.

· •Praktické cvičení na zadané téma využívající pixilaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Dutka, Edgar: Minimum z dějin světové animace. 1. Vyd. Praha Akademie Múzických umění, ISBN 80-7331-012-02004,EAN9788073310127, 9788073312534, brožovaná, 160 stran, česky

Sadoul, Georges: Dějiny světového filmu od Lumiéra až do současné doby. 2. vyd. Orbis, 1963. 616 s., 120 s. obr. Příl, česky

Sadoul, Georges: Georges Mélies, 1. Vyd. Orbis, 1966., ISBN 11-091-66, brožovaná, 175 str

Fryš, Miloš: Norman McLaren, Československý filmový ústav, 1987, Signatura 929/636/FRY, 28 str., česky

Filmové záznamy trikových hraných filmů a pixilací.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritéria hodnocení jsou originalita, přesnost, tvořivost a intuice.

Poznámka

Netradiční setkání herců a animátorů před kamerou a vzájemné pochopení specifik obou profesí.

Další informace:

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů