Herectví 5 - Animace a herectví

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM5 Z 1 15PS+10CS česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Studenti vytvoří praktické filmové cvičení na základě principů animovaného filmu kombinující neživé objekty a živého člověka ve spolupráci se studenty herectví. Cvičení zahrnuje různé druhy ozvláštněných přesunů využívajících filmový trik, interakci mezi jednotlivými postavami a neživými objekty s cílem vytvořit jednoduchý nadreálný příběh nebo situaci.

Forma studia

Intenzivní výuka formou projekcí a teoretických přednášek spojených s praktickou zkušeností spolupráce herce a animátora.

Předmět proběhne v UVS Poněšice

Ve dnech 1.11.2020 od 13:00 až 3.11.2020 do 18:00

Součástí výuky je i praktická herecká zkušenost analýzy pohybu a práce herce před kamerou.

Předpoklady a další požadavky

Skupina může mít maximálně 15 studentů.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem je seznámit se s možnostmi využití živých herců v animovaném filmu. A naopak použít animovaný film jako součást divadelního komediálního výkonu ve formě rovnocenného hereckého partnera na jevišti.

Obsah výuky

HEREC a ANIMACE - práce s hercem pro režiséry animovaného filmu.

Setkání s hereckou prací je pro režiséra animovaného filmu výjimečné, protože pro něj je obvyklá naopak práce s neživými, nebo dokonce neexistujícími objekty (digitální a kreslená animace). To umožní podívat se na svoji práci z jiné perspektivy.

Animace + herec je tématem, které zase skýtá divadelním hercům doslova magické možnosti nadreálného pohybu a zároveň je vede k analýze každodenních i nekaždodenních pohybů.

Osnova předmětu:

· •Člověk a objekt.

· •Bohatství vztahů k nekonečnému množství objektů, se kterými se v životě setkáváme.

· •Filmové projekce nejvýznamnějších představitelů využívajících živé herce a postupy používané v animaci od George Méliése, přes Normana Mc Larena až po Jana Švankmajera.

· •Filmový trik – začátek cesty k animovanému filmu. Technické jevištní a filmové vynálezy v ranních dobách filmu.

· •Pixilovaný film - jeho východiska, principy, zvláštnosti a možnosti. Pixilace je kombinací živé hry a stop-motion animace člověka a objektu zároveň. Ale také další metody využívající živé herce.

· •Metody digitálního zpracování živého hereckého výkonu a jeho využití v animovaném filmu.

· •Možnosti využití animovaných sekvencí v divadelní praxi jako dynamické světlo doplňující a rozvíjející výkone herce a tanečníka.

· •Praktické cvičení na zadané téma využívající pixilaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Dutka, Edgar: Minimum z dějin světové animace. 1. Vyd. Praha Akademie Múzických umění, ISBN 80-7331-012-02004,EAN9788073310127, 9788073312534, brožovaná, 160 stran, česky

Sadoul, Georges: Dějiny světového filmu od Lumiéra až do současné doby. 2. vyd. Orbis, 1963. 616 s., 120 s. obr. Příl, česky

Sadoul, Georges: Georges Mélies, 1. Vyd. Orbis, 1966., ISBN 11-091-66, brožovaná, 175 str

Fryš, Miloš: Norman McLaren, Československý filmový ústav, 1987, Signatura 929/636/FRY, 28 str., česky

Filmové záznamy trikových hraných filmů a pixilací.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritéria hodnocení jsou originalita, přesnost, tvořivost a intuice.

Poznámka

Netradiční setkání herců a animátorů před kamerou a vzájemné pochopení specifik obou profesí.

Další informace:

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
18.10.2021 11:30–14:45 Štefan CAPKO Učebna TR-216
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
01.11.2021 11:30–14:45 Štefan CAPKO Učebna TR-216
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
15.11.2021 11:30–14:45 Štefan CAPKO Učebna TR-216
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
19.11.2021 13:00–21:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
20.11.2021 09:00–21:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
21.11.2021 09:00–13:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Pedagog Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů