Herectví 5 - Animace a herectví

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HM5 Z 1 3/D česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

ANIMACE A HEREC - práce s hercem pro režiséry animovaného filmu.

Praktické filmové cvičení vytvořené na základě principů animovaného filmu kombinující neživé objekty a živého člověka ve spolupráci se studenty herectví. Cvičení musí zahrnovat různé druhy ozvláštněných přesunů využívajících filmový trik, interakci mezi jednotlivými postavami a neživými objekty s cílem vytvořit jednoduchý nadreálný příběh nebo situaci.

Forma studia

Intenzivní výuka formou workshopu, který proběhne v UVS Poněšice.

Předmět probíhá vždy v Zimním semestru v předem stanoveném termínu v měsíci říjen nebo listopad.

Předpoklady a další požadavky

Tento předmět je určen pro všechny studenty, kteří mají za sebou alespoň jednoduché režijní zkušenosti ve filmu nebo herecké zkušenosti v divadle. Skupina může mít maximálně 15 studentů.

Obsah kurzu

Cílem je seznámit se s možnostmi využití živých herců v animovaném filmu. A naopak použít animovaný film jako součást divadelního komediálního výkonu ve formě rovnocenného hereckého partnera na jevišti.

Pro herce je cílem zkušenost s analýzou pohybu a rozložení pohybu do jednotlivých póz a postojů.

Setkání s hereckou prací je pro režiséra animovaného filmu výjimečné, protože pro něj je obvyklá naopak práce s neživými, nebo dokonce neexistujícími objekty (digitální a kreslená animace). To umožní podívat se na svoji práci z jiné perspektivy.

Animace a herec je tématem, které zase skýtá divadelním hercům doslova magické možnosti nadreálného pohybu a zároveň je vede k analýze každodenních i nekaždodenních pohybů.

Osnova předmětu:

•Člověk a objekt.

•Bohatství vztahů k nekonečnému množství objektů, se kterými se v životě setkáváme.

•Filmové projekce nejvýznamějších představitelů využívajících živé herce a postupy používané v animaci od George Méliése, přes Normana Mc Larena až po Jana Švankmajera.

•Filmový trik – začátek cesty k animovanému filmu. Technické jevištní a filmové vynálezy v ranních dobách filmu.

•Pixilovaný film - jeho východiska, principy, zvláštnosti a možnosti. Pixilace je kombinací živé hry a stop-motion animace člověka a objektu zároveň. Ale také další metody využívající živé herce.

•Metody digitálního zpracování živého hereckého výkonu a jeho využití v animovaném filmu.

•Možnosti využití animovaných sekvencí v divadelní praxi jako dynamické světlo doplňující a rozvíjející výkone herce a tanečníka.

•Praktické cvičení na zadané téma využívající pixilaci.

oSoučástí je Analýza pohybu herce, což znamená rozkládat gesta a mimické výrazy do jednotlivých póz, čímž se tvoří myšlený v realitě neexistující pohyb.

oV průběhu natáčení hledat formu vedení herce-mima, která umožní pochopení záměru anebo jen jeho intuitivní cítění.

Studenti si sebou přinesou improvizovaný kostým na téma „Superhrdinové“.

Doporučená nebo povinná literatura

Filmové záznamy trikových hraných filmů a pixilací.

Edgar Dutka: Minimum z dějin světové animace.

Georges Sadoul: Dějiny světového filmu od Lumiéra až do současné doby.

Georges Sadoul: Georges Mélies

Miloš Fryš: Norman McLaren

Hodnoticí metody a kritéria

Kritéria hodnocení jsou originalita, přesnost, tvořivost a intuice.

Poznámka

Netradiční setkání herců a animátorů před kamerou a vzájemné pochopení specifik obou profesí.

Další informace:

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.10.2018 13:00–20:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Začátek obědem v Poněšicích, tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
15.10.2018 09:00–18:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Celý den v Poněšicích, tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
16.10.2018 09:00–13:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Konec obědem v Poněšicích, tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů