English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Herectví 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HMG1 Z 1 3/D česky letní
Garant předmětu:
Štefan CAPKO
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Štefan CAPKO
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

GESTICKÉ A MIMICKÉ HERECTVÍ

Cílem výuky předmětu je najít a uvědomit si sílu gesta a jeho specifické výrazové možnosti. Teorie i praxe umění, kde hlavní důraz je na postoj herce a jeho schopnost abstrahovat z reality výrazné znaky a předvést je v silné a jednoduché formě.

Forma studia:

Intenzivní výuka formou praktického workshopu se uskuteční v UVS Poněšice. Součástí výuky jsou praktická tělesná cvičení. Je nutný přiléhavý cvičební oděv, bez potisků v neutrálních barvách (šedá, černá, hnědá)

Předmět proběhne v Letním semestru 2017/2018 v době 5.4.2018 - 8.4.2018

Předpoklady a další požadavky:

Tento předmět poskytuje základní vhled do herecké práce z antropologického pohledu. Není nutná žádná speciální příprava.

zápis na modul je možný maximálně pro 15 studentů

Obsah kurzu:

Gestické a mimické herectví je společné pantomimě a animovanému filmu.

Osnova výuky:

Části hercova těla a jejich používání.

Tvorba postoje.

Abstrakce z odpozorovaného v realitě.

Postoje jako základ pro tvorbu charakteru a postoje jako výraz emoce. Teorie o vzniku gesta a jeho funkcích.

Mimoslovní komunikace lidí. Její zákonistosti a specifika, protože řeč těla je základní vyjadřovací schopností člověka.

Prostřednictvím etudových studií přiblížit a prohloubit vědomí pohybového výrazu z pohledu herce. Tvorba vedení gesta v prostoru a čase. Studium charakterů, jejich hlavní znaky, stavbu těla, gesta a mimiky. Třídění postojů a gest podle charakterů a emocí a jejich používání při hře situací.

Originalita hereckého projevu.

Podmínky atestace: Zá/3 - za 100% účast

Poznámka: zápis na modul je možný maximálně pro 15 zájemců

Povinné pro 1. ročník bakalářského studia KAT FAMU

Doporučená nebo povinná literatura:

O. Vávra: Mluvíme beze slov

J. Švehla: Tisícileté umění pantomimy

V. Veber: Příběh pantomimy

Hodnoticí metody a kritéria:

Aktivní přístup k tělesným cvičením, která vedou k pochopení základních relací lidského těla.

Pohybové vyjádření je vlastní každé lidské bytosti, protože pohyb je prvotní projev života. Hercem se může stát každý člověk, který se jím CHCE stát. Pochopit funkce gesta a vzájemné relace jednotlivých částí lidského těla je dobrodružný proces založený na provádění soustavy tělesných cvičení . Pantomimický princip herectví (ztělesňování) je absolutním základem pro jakékoli herecké vyjádření. zápis na modul je možný maximálně pro 15 zájemců

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Pohybové vyjádření je vlastní každé lidské bytosti, protože pohyb je prvotní projev života. Hercem se může stát každý člověk, který se jím CHCE stát. Pochopit funkce gesta a vzájemné relace jednotlivých částí lidského těla je dobrodružný proces založený na provádění soustavy tělesných cvičení . Pantomimcký princip herectví (ztělesńování) je absolutním základem pro jakékoli herecké vyjádření. zápis na modul je možný maximálně pro 15 zájemců

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
05.04.2018 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Gestické a mimické herectví Poněšice 5.4.-8.4.2018, ped. tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
06.04.2018 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Gestické a mimické herectví Poněšice 5.4.-8.4.2018, ped. tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
07.04.2018 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Gestické a mimické herectví Poněšice 5.4.-8.4.2018, ped. tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
08.04.2018 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
Gestické a mimické herectví Poněšice 5.4.-8.4.2018, ped. tel. 605929749, mail: faustroll@seznam.cz paralelka 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2018