English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Herectví 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HMG3 Z 1 3/D česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem výuky předmětu je najít a uvědomit si sílu gesta a jeho specifické výrazové možnosti. Teorie i praxe umění, kde hlavní důraz je na postoj herce a jeho schopnost abstrahovat z reality výrazné znaky a předvést je v silné a jednoduché formě.

Forma studia:

Intenzivní výuka formou praktického workshopu se uskuteční v UVS Poněšice. Součástí výuky jsou praktická tělesná cvičení. Je nutný přiléhavý cvičební oděv, bez potisků v neutrálních barvách (šedá, černá, hnědá)

Předmět proběhne v Letním semestru 2016/2017 v době duben 2017.

Předpoklady a další požadavky:

Tento předmět poskytuje základní vhled do herecké práce z antropologického pohledu. Není nutná žádná speciální příprava.

zápis na modul je možný maximálně pro 15 studentů

Obsah kurzu:

Gestické a mimické herectví je společné pantomimě a animovanému filmu.

Osnova výuky:

Části hercova těla a jejich používání.

Tvorba postoje.

Abstrakce z odpozorovaného v realitě.

Postoje jako základ pro tvorbu charakteru a postoje jako výraz emoce. Teorie o vzniku gesta a jeho funkcích.

Mimoslovní komunikace lidí. Její zákonistosti a specifika, protože řeč těla je základní vyjadřovací schopností člověka.

Prostřednictvím etudových studií přiblížit a prohloubit vědomí pohybového výrazu z pohledu herce. Tvorba vedení gesta v prostoru a čase. Studium charakterů, jejich hlavní znaky, stavbu těla, gesta a mimiky. Třídění postojů a gest podle charakterů a emocí a jejich používání při hře situací.

Originalita hereckého projevu.

Podmínky atestace: Zá/3 - za 100% účast

Poznámka: zápis na modul je možný maximálně pro 15 zájemců

Povinné pro 1. ročník bakalářského studia KAT FAMU

Doporučená nebo povinná literatura:

O. Vávra: Mluvíme beze slov

J. Švehla: Tisícileté umění pantomimy

V. Veber: Příběh pantomimy

Hodnoticí metody a kritéria:

Aktivní přístup k tělesným cvičením, která vedou k pochopení základních relací lidského těla.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Pohybové vyjádření je vlastní každé lidské bytosti, protože pohyb je prvotní projev života. Hercem se může stát každý člověk, který se jím CHCE stát. Pochopit funkce gesta a vzájemné relace jednotlivých částí lidského těla je dobrodružný proces založený na provádění soustavy tělesných cvičení . Pantomimcký princip herectví (ztělesńování) je absolutním základem pro jakékoli herecké vyjádření. zápis na modul je možný maximálně pro 15 zájemců

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2017