English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Herectví 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HMG3 Z 1 3/D česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

HERECTVÍ S MASKOU

Práce herce s maskou je velmi příbuzná práce animátora s loutkou, neživými objekty a také v jistém smyslu s kreslenou postavou. Seminář postihuje zákonitosti tohoto způsobu herectví. Vnitřní pocity postav hrané divadelním způsobem umožní posluchačům lépe pochopit psychologické postupy herce při ztvárňovaní charakterů a využít je při své vlastní práci s loutkou, nebo jiným neživým objektem v animovaném filmu.

Forma studia:

Intenzivní výuka formou praktického workshopu se uskuteční ve zkušebně 116 paláce AVALON v budově rektorátu AMU. Součástí výuky jsou praktická tělesná cvičení. Je nutný přiléhavý cvičební oděv, bez potisků v neutrálních barvách (šedá, černá, hnědá)

Předmět proběhne v Letním semestru 2016/2017 v době duben až červen 2017.

Termín bude upřesněn na začátku Letního semestru.

Předpoklady a další požadavky:

Tento předmět poskytuje základní vhled do herecké práce s maskou z antropologického pohledu. Není nutná žádná speciální příprava.

zápis na modul je možný maximálně pro 15 studentů

Obsah kurzu:

Studium typů masek podle techniky hraní:

Neutrální, charakterové, expresivní a dynamické.

Tříděné podle technologie výroby a funkce masky:

Charakterové masky:

Masky na celý obličej.

Polomasky - pokrývají jenom část obličeje.

Expresivní masky pokrývající celé tělo.

Masky statické a dynamické (např. líčené anebo promítané).

Interpretace jednotlivých masek:

Vnímat obsah a formu masky, respektovat materiál a z těchto položek hledat způsob vedení masky. Postavit a zahrát situaci s maskou.

Doporučená nebo povinná literatura:

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na intenzivním workshopu. Studenti vytvoří krátkou divadelní studii s použitím pevné a líčené masky.

Doporučená nebo povinná literatura:

O. Vávra: Mluvíme beze slov

J. Švehla: Tisícileté umění pantomimy

V. Veber: Příběh pantomimy

Jacques Lecoque: The moving body.

Eugenio Barba, Nicola Savarese: Slovník divadelní antropologie

Jan Werich: Úsměv klauna.

Jiří Frejka: Smích a divadelní maska

Jerzy Grotovsky: Divadlo a Rituál

Jiřina Ryšánková: Herec a pohyb.

Hodnoticí metody a kritéria:

Aktivní přístup k tělesným cvičením, která vedou k pochopení základních relací lidského těla.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Pohybové vyjádření je vlastní každé lidské bytosti, protože pohyb je prvotní projev života. Hercem se může stát každý člověk, který se jím CHCE stát. Pochopit funkce gesta a vzájemné relace jednotlivých částí lidského těla je dobrodružný proces založený na provádění soustavy tělesných cvičení . Pantomimcký princip herectví (ztělesńování) je absolutním základem pro jakékoli herecké vyjádření. zápis na modul je možný maximálně pro 15 zájemců

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 11. 2017