English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Herectví 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HMG5 Z 1 3/D česky zimní
Garant předmětu:
Štefan CAPKO
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Štefan CAPKO
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

ANIMACE A HEREC - práce s hercem pro režiséry animovaného filmu.

Cílem je seznámit se s možnostmi využití živých herců v animovaném filmu. A naopak použít animovaný film jako součást divadelního komediálního výkonu ve formě rovnocenného hereckého partnera na jevišti.

Pro herce je cílem zkušenost s analýzou pohybu a rozložení pohybu do jednotlivých póz a postojů.

Forma studia:

Intenzivní výuka formou workshopu, který proběhne v UVS Poněšice.

Termín konání ve školním roce 2017/2018 je 05.10.2017 - 08.10.2017

Předpoklady a další požadavky:

Tento předmět je určen pro všechny studenty, kteří mají za sebou alespoň jednoduché režijní zkušenosti ve filmu nebo herecké zkušenosti v divadle. Skupina může mít maximálně 15 studentů.

Obsah kurzu:

Setkání s hereckou prací je pro režiséra animovaného filmu výjimečné, protože pro něj je obvyklá naopak práce s neživými, nebo neexistujícími objekty. To umožní podívat se na svoji práci z jiné perspektivy.

Animace a herec je tématem, které zase skýtá divadelním hercům doslova magické možnosti nadreálného pohybu a zároveň je vede k analýze každodenních i nekaždodenních pohybů.

Osnova předmětu:

- Člověk a objekt.

- Bohatství vztahů k nekonečnému množství objektů, se kterými se v životě setkáváme.

- Pixilovaný film.

- Filmové projekce nejvýznamějších představitelů využívajících živé herce a postupy používané v animaci od George Méliése, přes Normana Mc Larena až po Jana Švankmajera.

- Filmový trik, ?Pixilace? a ostatní metody využívající živé herce.

- Praktické cvičení na zadané téma využívající pixilaci. Součástí je Analýza pohybu herce, což znamená rozkládat gesta a mimické výrazy do jednotlivých póz, čímž se tvoří myšlený v realitě neexistující pohyb.

V průběhu natáčení hledat formu vedení herce-mima, která umožní pochopení záměru anebo jen jeho intuitivní cítění.

Studenti si sebou přinesou improvizovaný kostým na téma „Superhrdinové“.

Doporučená nebo povinná literatura:

Filmové záznamy trikových hraných filmů a pixilací.

Hodnoticí metody a kritéria:

Kritéria hodnocení jsou originalita, přesnost, tvořivost a intuice.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Těším se na netradiční setkání herců a animátorů před kamerou a vzájemné pochopení specifik obou profesí.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
05.10.2017 12:00–20:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
čas a přesné místo dle dohody s pedagogem Poněšice paralelka 1
06.10.2017 08:00–16:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
čas a přesné místo dle dohody s pedagogem Poněšice paralelka 1
07.10.2017 08:00–16:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
čas a přesné místo dle dohody s pedagogem Poněšice paralelka 1
08.10.2017 08:00–12:00 Štefan CAPKO PONESICE
Poněšice
čas a přesné místo dle dohody s pedagogem Poněšice paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2018