Kamera v animovaném filmu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309KAF1 Z 1 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan VÍT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan VÍT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl výuky

Cílem výuky je hlubší pochopení práce kameramana animovaného a především loutkového filmu, s nímž bude posluchač spolupracovat jak na školních cvičeních, tak v profesionální praxi.

Výsledky výuky

Posluchač je po absolvování předmětu schopen odborně komunikovat s pracovníky v postprodukci a kameramanem, které bude využívat při budoucí tvorbě.

Forma studia

Výuka je vedena přednáškami s praktickými ukázkami technologií a techniky v animovaného filmu Animation People a na katedře KAT.

Současně je posluchačům ve velké míře umožněno nahlédnout do probíhajícího aktuálního natáčení, nebo jsou pro ně připravovány scény, na nichž je předváděn způsob a možnosti natáčení. Ve velké míře je posluchačům prezentována animovaná tvorba z celého světa s ohledem na různé snímací technologie

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z předmětu „Filmová technika“, základní znalosti o snímání animovaného filmu

Obsah kurzu

Obsah výuky

Přednáška seznamuje posluchače se specifickými prostředky funkce kamery v animovaném filmu ve smyslu, jak tvůrčím, tak technickém.

Pro přípravu scénáře a díla získá znalosti, které tak budou komplementární s možnostmi i omezeními „kamerou“, respektive kvalifikovaně jimi podpoří vizuálního podobu svého filmu.

Osnova:

1/ Základní fyzikální pojmy ve filmu a opakování některých znalostí z předmětu „Filmová technika“

2 /Technologie různých typů a možností snímaní animovaného filmu s důrazem na „ruční animaci“

3/ Technologický proces realizace a postprodukce animovaného filmu a možnosti zásahu do obrazu během a po natáčení díla.

4/ Osvětlení animovaných scén a základy souvislosti mezi scénografií a „kamerou“ v animovaném díle.

5/ Digitálního snímání s preferencí optického zobrazování.

6/ Kombinované technologie („parciální“ animace v komerčních zakázkách nebo v kombinaci s klasickou kamerovou technologií).

7/ Postprodukce z hlediska z světlotonálního a problematika práce se segmenty obrazu a jejich montáží (práce s vrstvami).

8/ Historické a současné technologie, využití tradičních postupů a možnosti v současné digitální technologii.

9/ Filmové pomůcky a praktické zkušenosti z natáčení realizovaných animovaných děl.

Doporučená nebo povinná literatura

Znalost velkého množství animovaných filmů včetně novinek, k jejich výtvarnému studijnímu posouzení stačí často vidět i ukázku, viz Isle of Dogs – Wes Anderson

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách

Poznámka

www.stopmotionanimation.com

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
VÍT I.
09:50–11:25
(paralelka 1)
Pedagog Ivan Vít, tel. na pedagoga 603450043, mail: ivan.vit@seznam.cz, část výuky bude ve studio Animation people
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–11:25 Ivan VÍT Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Ivan Vít, tel. na pedagoga 603450043, mail: ivan.vit@seznam.cz, část výuky bude ve studio Animation people paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů