Kraťas

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309KF ZK 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vytvoření krátkého animovaného filmu, kde student prokáže nabyté animační, scénáristické a režijní znalosti. Téma cvičení je pokaždé určeno vedoucím katedry. Cvičení probíhá v součinnosti s ostatními předměty (literární scénář, animace a režie)

Forma studia

Konzultace přípravy i realizace filmu s pedagogy, diskuse v hodinách předmětu, vlastní samostatná práce na filmu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Příprava a následná realizace cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Není žádná doporučená literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Známka je udělena za dokončené cvičení.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů