Letní etuda

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309LEET ZK 3 90 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 8 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Studenti dokáží realizovat krátkou animovanou etudu. Orientují se v dílčích fázích realizace projektu (preprodukce, výroba, postprodukce), které umí plánovat v rámci daných technologických produkčních omezení.

Forma studia

Řízený dialog

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerekvizity a korekvizity pro tento předmět.

Obsah kurzu

Obsah výuky

Studenti realizují kreslenou (2D) animovanou etudu obsahující prvky dílčích úkolů ze souvisejících předmětů (Animace kreslená 2, Vizuální vyjadřování 2). Cílem tohoto předmětu je zúročit nabyté dovednosti a znalosti z průběhu semestru v ucelenějším dramatickém kusu. Součástí realizace je fáze preprodukce a plánování výroby, které jsou průběžně konzultovány s vyučujícími. Toto cvičení je součástí Klauzurní zkoušky 2.

Studium je tvořeno cvičením formou realizace krátké animované etudy. Předpokladem pro splnění předmětu je pravidelná konzultace průběhu realizace s vyučujícími a splnění dílčích úkolů předmětu Animace Kreslená 1 a 2.

Cíl výuky

Zvládnutí realizace krátké animované etudy včetně dílčích fází (preprodukce, výroba, postprodukce) a plánování realizace.

Doporučená nebo povinná literatura

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouškou se hodnotí kvalita realizovaného cvičení.

Poznámka

Nejsou žádné poznánky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů