Loutková etuda

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309LET Z 4 česky zimní

Garant předmětu

Michael CARRINGTON, Aurel KLIMT, Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Aurel KLIMT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zkusit si jednoduchou hru a souhru lotek a poznat miniabecedu řemesla.

Forma studia

předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerekvizity a korekvizity pro tento předmět

Obsah kurzu

Teoretické znalosti z předmětu „Animace, ploška, loutka“ si posluchač doplní o základní praktické dovednosti animátora loutkových filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné studijní materiály pro tento předmět.

Hodnoticí metody a kritéria

Sledování postupu práce na realizaci cvičení. Hodnocení na základě výsledku cvičení.

Poznámka

Bez poznámek

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů