Adobe After Effects

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MAAE Z 2 2/D česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se schématem programu Adobe After Effects, seznámení s tradičními začátečnickými chybami, které často komplikují práci v programu. Studenti mohou po absolvování tohoto kurzu bez problémů tvořit jednoduché ploškové animace, a také již samostatně připraví postprodukci kreslené animace pro svá počateční filmová cvičení.

Forma studia

Dvoudenní modul

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost Adobe Photoshop, Adobe Premiere, komunikativnost studenta, 100% docházka

Obsah kurzu

Modul probíhá jako intenzivní a náročná sestava cvičení, která osvětlují studentům program prakticky. Mají tak možnost okamžitě zaplout do problematiky různých typů přípravy a postprodukce animovaného filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Slovní hodnocení jednotlivých cvičení, škola hrou

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů