Adobe Photoshop jako nástroj pro 2D animaci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MADO Z 2 2/D anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači budou aktivně seznámeni s možnostmi tvorby 2D kreslené animace v programu Adobe Photoshop. Tento software se v posledních letech rozvíjí a pomalu se stává plnohodnotným animátorským nástrojem. Adobe Photoshop bude představen jako zajímavý doplněk či alternativa k programům typu Toon Boom a to především při realizaci autorského kresleného filmu. Kurz bude zaměřen na základní pracovní postupy v tomto softwaru, techniky a způsob kreslení, možnosti animace a interakci programu Photoshop s Adobe Efter Effects. Posluchači se seznámí i s řadou nových možností a tipů, které usnadňují práci v daném softwaru. Každý z účastníků v rámci kurzu vytvoří krátké animované cvičení.

Forma studia

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Alespoň základní znalost softwaru Adobe Photoshop a After Effects. Nutný grafický tablet!

Obsah kurzu

  1. Program Adobe Photoshop jako alternatiava k softwarům typu Toon Boom Studio apod. Základní seznámení s uživatelským rozhraním.
  2. Základy digitálního kreslení a malování v Adobe Photoshop (rady a tipy)
  3. Základy 2D animace v programu Adobe Pohotoshop (seznámení s animačními postupy a možnostmi softwaru)
  4. Tvorba background a jednoduché postavy + animace jednoduché scény
  5. Komunikace mezi Adobe Photoshop a postprodukčním softwarem Adobe After Effects 6) Prostor pro konzultaci vlastních projektů

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast. Každý účastník vytvoří krátké animované cvičení.

Poznámka

Přednostně určeno pro studenty KAT 1. a 2. roč.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů