Možnosti animace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MAN2 ZK 2 28 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Posluchači budou znát základní historií a budou schopni teoreticky uvažovat o médiu animace
  2. Posluchači budou seznámeni s širokým potenciálem animace v dnešní audiovizuální tvorbě napříč např. dokumentární, narativní, abstraktní, edukativní, reklamní a další multidisciplinární, zakázkovou či volnou autorskou tvorbou
  3. Posluchači se seznámí se základními texty a současným teoreticko/praktickým uvažováním o médiu animace

Cílem předmětu je, aby byli posluchači po jeho absolvování lépe schopni využít širokého potenciálu, které médium animace v současnosti nabízí, aby lépe reflektovali jeho specifický jazyk, přínos ostatním kreativním oborům a současný společenský vliv animace obecně.

Forma studia

Přednášky s projekcemi, diskuze nad zadanými přečtenými texty a promítnutými filmy.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutých filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku formou sepsání krátkého vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem předmětu je, aby byli posluchači po jeho absolvování lépe schopni využít širokého potenciálu, které médium animace v současnosti nabízí, aby lépe reflektovali jeho specifický jazyk, přínos ostatním kreativním oborům a současný společenský vliv animace obecně.

Obsah výuky

Animace již dávno nepředstavuje jen dětskou tvorbu, není jen narativním médiem a není prezentována jen tradičním způsobem v přítmí kinosálů.

V rámci tohoto předmětu budou posluchači seznámeni s nejrůznějšími možnostmi animace jako například:

1.Animace a galerijní prostor

2.Animace a zvuk, lidský hlas, orální historie, vokální těla

3.Animace a vzdělávání, digitální knihy a periodika

4.Animace a různé formy současných loutek

5.Animace a hraný film

6.Animace a intimita/sexualita

7.Animace ve veřejném prostoru - site specific animační tvorba, videomapping

Vedle samotné časové náplně vyučovaných hodin (28) musí studenti pro absolvování tohoto předmětu věnovat velký čas také samostudiu doma. A to jak formou četby povinných textů na každou hodinu (cca 15 hodin), tak studiem pramenů pro následné sepsání závěrečné eseje (cca 11 hodin).

Doporučená nebo povinná literatura

BUCHAN, Suzanne, David SURMAN a Paul WARD. Animated „worlds". B.m.: John Libbey, 2006. ISBN 978-0-86196-661-5.

POLÁKOVÁ, Sylva a Martin MAZANEC. Katalog událostí českého pohyblivého obrazu I., II. / Jiné vize 2000–2010. Olomouc: Paf, 2011. ISBN 978-80-904515-7-5.

ROBINSON, Chris. Unsung Heroes of Animation. Eastleigh, UK: John Libbey Publishing, 2006. ISBN 78-0-86196-665-3.

HONESS ROE, Annabelle. Animated Documentary. 1st ed. 2013 edition. London: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-1-349-43709-2.

Animace a doba : sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000. 1. vyd. Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2004. 398 s.: fot.

WELLS, Paul. Understanding Animation. 1 edition. London ; New York: Routledge, 1998. ISBN 978-0-415-11597-1.

WELLS, Paul. Animation Genre and Authorship. London: Wallflower Press, 2002. ISBN 978-1-903364-20-8.

+ jednotlivá čísla časopisu Homo Felix

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k tématu. Konkrétní vybrané povinné texty/statě budou posluchačům zasílány elektronicky vyučujícím předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutých filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku formou vědomostního testu a sepsáním krátkého vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů