Možnosti animace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MAN2 ZK 2 28PS česky letní

Garant předmětu

Eliška DĚCKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška DĚCKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Posluchači budou znát základní historií a budou schopni teoreticky uvažovat o médiu animace
  2. Posluchači budou seznámeni s širokým potenciálem animace v dnešní audiovizuální tvorbě napříč např. dokumentární, narativní, abstraktní, edukativní, reklamní a další multidisciplinární, zakázkovou či volnou autorskou tvorbou
  3. Posluchači se seznámí se základními texty a současným teoreticko/praktickým uvažováním o médiu animace

Cílem předmětu je, aby byli posluchači po jeho absolvování lépe schopni využít širokého potenciálu, které médium animace v současnosti nabízí, aby lépe reflektovali jeho specifický jazyk, přínos ostatním kreativním oborům a současný společenský vliv animace obecně.

Forma studia

Přednášky s projekcemi, diskuze nad zadanými přečtenými texty a promítnutými filmy.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutých filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku formou sepsání krátkého vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem předmětu je, aby byli posluchači po jeho absolvování lépe schopni využít širokého potenciálu, které médium animace v současnosti nabízí, aby lépe reflektovali jeho specifický jazyk, přínos ostatním kreativním oborům a současný společenský vliv animace obecně.

Obsah výuky

Animace již dávno nepředstavuje jen dětskou tvorbu, není jen narativním médiem a není prezentována jen tradičním způsobem v přítmí kinosálů.

V rámci tohoto předmětu budou posluchači seznámeni s nejrůznějšími možnostmi animace jako například:

1.Animace a galerijní prostor

2.Animace a zvuk, lidský hlas, orální historie, vokální těla

3.Animace a vzdělávání, digitální knihy a periodika

4.Animace a různé formy současných loutek

5.Animace a hraný film

6.Animace a intimita/sexualita

7.Animace ve veřejném prostoru - site specific animační tvorba, videomapping

Vedle samotné časové náplně vyučovaných hodin (28) musí studenti pro absolvování tohoto předmětu věnovat velký čas také samostudiu doma. A to jak formou četby povinných textů na každou hodinu (cca 15 hodin), tak studiem pramenů pro následné sepsání závěrečné eseje (cca 11 hodin).

Doporučená nebo povinná literatura

BUCHAN, Suzanne, David SURMAN a Paul WARD. Animated „worlds". B.m.: John Libbey, 2006. ISBN 978-0-86196-661-5.

POLÁKOVÁ, Sylva a Martin MAZANEC. Katalog událostí českého pohyblivého obrazu I., II. / Jiné vize 2000–2010. Olomouc: Paf, 2011. ISBN 978-80-904515-7-5.

ROBINSON, Chris. Unsung Heroes of Animation. Eastleigh, UK: John Libbey Publishing, 2006. ISBN 78-0-86196-665-3.

HONESS ROE, Annabelle. Animated Documentary. 1st ed. 2013 edition. London: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-1-349-43709-2.

Animace a doba : sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000. 1. vyd. Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2004. 398 s.: fot.

WELLS, Paul. Understanding Animation. 1 edition. London ; New York: Routledge, 1998. ISBN 978-0-415-11597-1.

WELLS, Paul. Animation Genre and Authorship. London: Wallflower Press, 2002. ISBN 978-1-903364-20-8.

+ jednotlivá čísla časopisu Homo Felix

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k tématu. Konkrétní vybrané povinné texty/statě budou posluchačům zasílány elektronicky vyučujícím předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutých filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku formou vědomostního testu a sepsáním krátkého vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
DĚCKÁ E.
15:40–17:15
(paralelka 1)
pedagog Eliška Děcká, phone: +420773003741, mail: eliska.decka@famu.cz
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–17:15 Eliška DĚCKÁ Učebna KAT 415
Lažanský palác
pedagog Eliška Děcká, phone: +420773003741, mail: eliska.decka@famu.cz paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů