Jak prezentovat svůj projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MJPP Z 1 6S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Účastníci budou mít možnosti prakticky si vyzkoušet prezentaci svého připravovaného projektu, na níž si nejlépe ověří zásady veřejné prezentace.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Přednostně určeno pro studenty katedry animované tvorby, katedry produkce

Obsah kurzu

Cílem modulu je naučit účastníky základní zásady prezentování svého projektu. Od přípravy písemných materiálů (logline, synopse, treatment) pro různé druhy filmových odborníků (producenti, koproducenti, distributoři, TV dramaturgové, sales agenti) až po přípravu ústní prezentace projektu, která se vždy liší podle požadavků koprodukčního trhu nebo požadavků partnerů.

Doporučená nebo povinná literatura

Sybille Kurz: Pitch It!

Hodnoticí metody a kritéria

100 % účast a prezentace projektu

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů