Současné autorská animace v praxi: loutka, kresba, rotoskopie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MSAA Z 2 7/D anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Eliška DĚCKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška DĚCKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s dobrou praxí současné autorské animace v ČR i zahraničí napříč různými animačními technikami

Forma studia

modulová výuka

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování modulu není nutná vlastní praxe na poli animované tvorby, modul je tedy vhodný i pro posluchače z jiných kateder.

Obsah kurzu

Přednášející/Lecturer: Ivana Šebestová, Iveta Karpathyová, Filip Pošívač, Bára Valecká

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 23. 11. 2018, U1, 11:00 – 18:00

Obsah modulu:

11:00 -13:00

Ivana Šebestová, slovenská oceňovaná animátorka bude mluvit so své vlastní autorské tvorbě (Žltá, Sneh, Štyri atd.) i o seriálové tvorbě Mimi a Líza ve spolupráci s Katarínou Kerekesovou a českým MAUR film.

Přednáška s prezentací, projekcí a následnou diskuzí

13:00 – 14:00 pauza na oběd

14:00 - 15:45

Iveta Karpathyová

Kanadsko-slovenská animátorka, ilustrátorka a výtvarnice zabývající se prakticky i teoreticky animační technikou rotoskopie (její teoretická práce byla např. oceněna na letošní konferenci Society for Animation Studies v Montrealu); ilustrující pro prestižní klienty jako třeba Lindt, ESPN, World Wildlife Fund atd.

Přednáška s prezentací, projekcí a následnou diskuzí (přednáška proběhne převážně v angličtině)

16:00 – 18:00

Filip Pošívač a Bára Valecká

Autorská dvojice animátorů a výtvarníků tvořících autorské loutkové filmy (Až po uši v mechu, Živě z mechu), v současnosti připravující jejich první celovečerní loutkový projekt.

Přednáška s prezentací, projekcí a následnou diskuzí

Jazyk výuky/Language of teaching: česky/czech + jedna část anglicky/one part in English

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky atestace/Assignement: zápočet/1 kredit – 100% účast + aktivita na semináři/ 90% participation + being active in the seminar + esej na vybrané přednášené téma v délce min 2 normostran; do jednoho měsíce po uskutečnění výuky/written essay on a presented topic no less than 3600 signs (submitted in one month after the class)

Poznámka

česky/czech + jedna část anglicky/one part in English

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
23.11.2018 11:00–18:00 Eliška DĚCKÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů