Self promotion a grafický promo design, co to znamená?

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MSGPD Z 2 9S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1 Seznámit posluchače se současným stavem dynamicky se rozvíjejícího oboru a jeho technologií

  1. Seznámit posluchače ze základními specifiky oboru a porovnání s podobnými obory jako je alternativní divadlo, krátký film, internet.
  2. Seznámit posluchače z možnostmi využití a uplatnění motion designu v jiných než klasických filmových formátech.

Forma studia

lektorská činnost, projekce, analyza ukázek, diskuse, praktické cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Základy vzniku televizního proma a motion designu, jeho světový a domácí vývoj, současné směry a praktické využití.

  1. Historie filmových titulků jako předchůdce televizního proma.
  2. Krátký přehled historie TV proma, jeho propojení s ostatními uměleckými obory a žánry. Velký důraz bude kladen na základní specifika a jedinečnost krátkých filmových formátů.
  3. Přehled promo - grafiky ve světě, projekce a rozbory dle ukázek a její budoucnost na mediálním trhu.
  4. Metodologie práce, technologie výroby televizních znělek a titulků, od zadání po odevzdání se zaměřením na českou tvorbu.
  5. Praktická ukázka procesu výroby konkrétního zadání s důrazem na zvláštnosti této krátké formy, stopážové omezení, explicitnost vyjadřování, míra umělecké svobody a tlak zadavatele.
  6. Diskuse - shrnutí nad přednáškami, srovnání, polemika nad úkoly, které byly zadány.

Doporučená nebo povinná literatura

Papadopulosová, Nike: Videoklip, bakalařská práce, FAMU 1996, sign: KP 01681

Martin Labbie Nairn: Brand Identity for Television: With Knobs On, Phaidon Press, 1997

Esatman/Ferguson/Kline: Media Pormotion & Marketing, Focal Press, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky atestace: Zá/2 - za 100% účast

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů