Základy postprodukce a 2D animace v programu AE

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MZPAE Z 2 4/D anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má za úkol již na začátku studia seznámit studenty s důležitým animátorským a postprodukčním programem, aby byl každý schopen vyvarovat se všech technických nástrah programu a zajistit tak ideální výstupy pro svou budoucí tvorbu.

Forma studia

Modul proběhne ve dvou etapách. Každá má jiný, specifický program a proto je nutné absolvovat obě etapy.

Předpoklady a další požadavky

Nutnost alespoň částečné znalosti programu ADOBE Photoshop

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je výuka základního grafického, postprodukčního a animačního softwaru Adobe After Effects.

Doporučená nebo povinná literatura

www.videocopilot.com, www.creativecow.com

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné absolvování modulu je nezbytná účast na jeho obou etapách.

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů