Videomapping 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VM1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO, Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štefan CAPKO, Jiří KUBÍČEK, Jaroslav VANČÁT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Videomapping - zajímavá a v současnosti se dynamicky rozvíjející performativní forma využívající animaci ve veřejném prostoru. Objevuje podstatu, původ, krásu i historii impozantních budov a nabízí jejich příběhy i stopy lidí, kteří se otiskli do jejich minulosti. Zároveň umožňuje architekturu v mžiku proměňovat jako kdysi bájný duch Džin vypuštěný z magické láhve a vykonávající zázraky před našima očima.

Magické možnosti videomappingu se propojují s myšlenkou animovaných filmů, které čerpají z dávné tradice loutkových divadelních výstupů a pouličních cirkusových forem přinášejících magii do všedného života.

Videopmapping se také stal organickou součástí divadelního light designu. Tím se výrazně rozšířilo jeho využití v divadelní praxi.

V průběhu kurzu je posluchačům představen obraz v jeho poznávacích a komunikačních funkcích, jako historicky stále hlouběji strukturovaný sémantický systém.

Forma studia

PhDr. Vančát – prvních 12 hodin - přednáška

Mgr. Štefan Capko – následujících 12 hodin - seminář–dílna, v němž se teoretické předpoklady hned ověřují v praktických cvičeních.

Předpoklady a další požadavky

Základní přehled o historii a teorii výtvarného umění. Ověřené výtvarné a animátorské schopnosti. Předpokládá se ukončené bakalářské studium na některé z uměleckých škol.

Obsah kurzu

PhDr. Vančát – prvních 12 hodin:

1.Strukturální přístup a interaktivní přístup jako metodický rámec přednášky.

2.Ontogeneze vizuálního vnímání

3.Obraznost jako psychosomatická kvalita, gnoseologické aspekty vizuality.

4.Význam obrazu v sociální komunikaci.

5.Vývoj sémantických modelů – od magického k poststrukturálnímu.

6.Vývoj obrazových forem od počátků do moderny.

7.Revoluce obrazových forem v moderně.

8.Vícestupňový, strukturní model vizuálního vyjádření.

9.Postmoderní struktura obrazových forem.

10.Obrazové formy kinematografických a interaktivních médií

11.Obrazové formy ve vztahu k jazyku.

12.Obraznost a kreativita.

Mgr. Štefan Capko – druhých 12 hodin:

1.Definice cílů výuky.

2.Prostor.

3.Světlo a jeho zákonitosti v prostoru.

4.Objekty v prostoru.

5.Živé tělo tanečníka a herce.

6.Technologická příprava.

Videomapping je zaměřen na „objekty“. Tyto ohromné objekty ve veřejném prostoru, které jsou skrz animaci oživovány mají v sobě svůj původní obsah. Jsou to myšlenky autora, historii, lidi, kteří je používají a též stopy lidí, kteří jimi prošli. A tady se setkává neživý objekt s živým tělem. Je nezbytné hledat a objevovat kromě historie objektů i jejich skrytý obsah a kouzlo, které v sobě obsahuje i výtvarnou kvalitu, a to od těch nejjednodušších předmětů až k architektuře. A to všechno v souvislosti s hereckým vkladem performerů, kteří se videomappingů můžou aktivně zúčastnit a přinést jim ozvláštnění živou akcí. Výsledkem celého procesu výuky videomappingu na KAT FAMU by mělo být, v laboratorních podmínkách, vizuální zpracování konkrétních předmětů a jejich oživení projekcí, ve které budou provedeny myšlenky a témata vizuálně zpracovaná animátorem, vycházející z principů obsažených v těchto objektech, a následně uvedené ve spojitosti s živou tělesnou akcí herců a tanečníků.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní literatura:

Vančát, Tvorba vizuálního vyjádření, Karolinum Praha 2000.

Vančát, Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě. Karolinum Praha 2009.

Doporučená literatura:

Kesner (ed.) Vizuální teorie. H+H Jinočany, 2005.

W. J. T. Mitchell, Iconology, University of Chicago Press, 1987.

W. J. T. Mitchell, Teorie obrazu, Karolinum Praha, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou.

Poznámka

Přednáška PhDr. Vančáta probíhá v učebnách FAMU.

Seminář Mgr. Capka probíhá v ateliéru Avalon (HAMU)

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TR-Avalon
Avalon

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
CAPKO Š.
14:50–17:15
(paralelka 1)
Vyučují dva pedagogové Štefan Capko, , tel. na pedagoga 605 929 749
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14:50–17:15 Štefan CAPKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Vyučují dva pedagogové Štefan Capko, , tel. na pedagoga 605 929 749 paralelka 1
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
29.10.2018 09:00–12:15 Jaroslav VANČÁT Učebna KAT 415
Lažanský palác
Vyučtují dva pedagogové Jaroslav Vančát, tel. na pedagoga: 737107094, pouze v těchto dnech 8.10.2019, 22.10.2019, 29.10.2019 paralelka 1
08.10.2019 09:00–12:15 Jaroslav VANČÁT Učebna KAT 415
Lažanský palác
Vyučtují dva pedagogové Jaroslav Vančát, tel. na pedagoga: 737107094, pouze v těchto dnech 8.10.2019, 22.10.2019, 29.10.2019 paralelka 1
22.10.2019 09:00–12:15 Jaroslav VANČÁT Učebna KAT 415
Lažanský palác
Vyučtují dva pedagogové Jaroslav Vančát, tel. na pedagoga: 737107094, pouze v těchto dnech 8.10.2019, 22.10.2019, 29.10.2019 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů