Videomapping 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VM3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Erik BARTOŠ, Štefan CAPKO, Jaroslav VANČÁT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti vytvoří sémantický systém pro světelné a dynamické projekce, které budou použity v navazujícím předmětu „Videomapping – cvičení“.

.

Forma studia

Magisterské denní studium.

Předpoklady a další požadavky

Žádné další předpoklady a další požadovky

Obsah kurzu

Cílem výuky je zužitkovat informace z předešlých dvou semestrů na ploše praktického zadání. Posluchač by měl vytvořit sémantický systém schopný komunikovat s recipientem vizuálními znaky. Zadání bude probíhat nejdříve v prostoru neutrálním, a poté studenti připraví projekce, které spolu se světlem a dynamickým i světelnými projekcemi využijí v těsně navazujícím předmětu „Videomapping – cvičení“ - závěrečnému zveřejnění vytvořeného audiovizuálního díla.

Obsah výuky

●Myšlenkový a ideový návrh audiovizuálího díla.

●Projekční plocha, využití herců nebo tanečníků a objektů na zamýšlené scéně.

●Analýza obraznosti zamýšleného díla z pohledu jeho psychosomatické kvality, s ohledem na gnoseologické aspekty vizuality.

●Tvorba živých akcí a jejich propojení s připravenými animovanými sekvencemi.

●Návrh prostoru a jeho specifických vlastností s ohledem na rozmístění objektů a případných živých postav.

●Harmonizace jednotlivých složek do celku, který bude schopen vizuální komunikace s recipienty.

●Plánovací příprava na realizaci v navazujícím předmětu „Videomapping- cvičení“.

Technické řešení:

●Vzdálenosti a úhly umístění projektorů vzhledem k projekční ploše.

●Výběr a rozmístění světelných zdrojů.

●Rozmístění zvukového aparátu.

●Řešení kabeláže a kompletního propojení celého setupu.

Doporučená nebo povinná literatura

●Kubíček Jiří, Úvod do estetiky animace; Praha: Akademie múzických umění, 1. vyd. Praha, 110 s. 2004 ISBN: 8073310198.

●ČIHÁK, Martin. Ponorná řeka kinematografie. Praha: Akademie múzických umění, 1. vydání. 302 stran, 2013, ISBN: 9788073312831

●Ciesla, Jiří a kol., Alfréd Radok mezi filmem divadlem, Praha: ,Akademie múzických umění, ISBN: 978-80-7331-101-8.

●KUBA, Petr, VÍT, Vladimír: Televizní technika, vydal: BEN - technická literatura, 2003, 208 str., ISBN: 80-86056-88-0, EAN: 9788086056883

●Murray, James D.; VanRypen, William: Encyclopedia of graphics file formats O´Reilly 1995, 2005 .ISBN-13: 978-1565920583, ISBN-10: 1565920589

●D.Franklin: Flash MX Macromedia 2008.

●BERÁNEK, Petr. Digitální video v praxi: [podrobný průvodce]. 2., zcela přeprac. Vyd. Praha: Mobil Media, 2003. ISBN 80-865-9334-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet.

Studenti vytvoří sémantický systém pro světelné a dynamické projekce, které budou použity v navazujícím předmětu „Videomapping – cvičení“.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TR-Avalon
Avalon

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
CAPKO Š.
BARTOŠ E.

17:20–19:45
(paralelka 1)
Hybridní výuka, Vyučují tři pedagogové,Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, Jaroslav Vančát tel. na pedagoga: 737107094 a Erik Bartoš 728964884, které pátky bude probíhat výuka upřesní pedagogové včetně času výuky.
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
17:20–19:45 Štefan CAPKO
Erik BARTOŠ
Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Hybridní výuka, Vyučují tři pedagogové,Štefan Capko, tel. na pedagoga 605 929 749, Jaroslav Vančát tel. na pedagoga: 737107094 a Erik Bartoš 728964884, které pátky bude probíhat výuka upřesní pedagogové včetně času výuky. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů