Videomapping 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VMA3 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti vytvoří sémantický systém pro světelné a dynamické projekce, které budou použity v navazujícím předmětu „Videomapping – cvičení“.

.

Forma studia

Magisterské denní studium.

Předpoklady a další požadavky

Nutnou podmínkou k zapsání tohoto cvičení je absolvování předmětů Videomapping 1. Cvičení mohou absolvovat maximálně 4 studenti. Přednost mají studenti Katedry animované tvorby.

Obsah kurzu

Cílem výuky je zužitkovat informace z předešlých dvou semestrů na ploše praktického zadání. Posluchač by měl vytvořit sémantický systém schopný komunikovat s recipientem vizuálními znaky. Zadání bude probíhat nejdříve v prostoru neutrálním, a poté studenti připraví projekce, které spolu se světlem a dynamickým i světelnými projekcemi využijí v těsně navazujícím předmětu „Videomapping – cvičení“ - závěrečnému zveřejnění vytvořeného audiovizuálního díla.

Obsah výuky

●Myšlenkový a ideový návrh audiovizuálího díla.

●Projekční plocha, využití herců nebo tanečníků a objektů na zamýšlené scéně.

●Analýza obraznosti zamýšleného díla z pohledu jeho psychosomatické kvality, s ohledem na gnoseologické aspekty vizuality.

●Tvorba živých akcí a jejich propojení s připravenými animovanými sekvencemi.

●Návrh prostoru a jeho specifických vlastností s ohledem na rozmístění objektů a případných živých postav.

●Harmonizace jednotlivých složek do celku, který bude schopen vizuální komunikace s recipienty.

●Plánovací příprava na realizaci v navazujícím předmětu „Videomapping- cvičení“.

Technické řešení:

●Vzdálenosti a úhly umístění projektorů vzhledem k projekční ploše.

●Výběr a rozmístění světelných zdrojů.

●Rozmístění zvukového aparátu.

●Řešení kabeláže a kompletního propojení celého setupu.

Doporučená nebo povinná literatura

●Kubíček Jiří, Úvod do estetiky animace; Praha: Akademie múzických umění, 1. vyd. Praha, 110 s. 2004 ISBN: 8073310198.

●ČIHÁK, Martin. Ponorná řeka kinematografie. Praha: Akademie múzických umění, 1. vydání. 302 stran, 2013, ISBN: 9788073312831

●Ciesla, Jiří a kol., Alfréd Radok mezi filmem divadlem, Praha: ,Akademie múzických umění, ISBN: 978-80-7331-101-8.

●KUBA, Petr, VÍT, Vladimír: Televizní technika, vydal: BEN - technická literatura, 2003, 208 str., ISBN: 80-86056-88-0, EAN: 9788086056883

●Murray, James D.; VanRypen, William: Encyclopedia of graphics file formats O´Reilly 1995, 2005 .ISBN-13: 978-1565920583, ISBN-10: 1565920589

●D.Franklin: Flash MX Macromedia 2008.

●BERÁNEK, Petr. Digitální video v praxi: [podrobný průvodce]. 2., zcela přeprac. Vyd. Praha: Mobil Media, 2003. ISBN 80-865-9334-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet.

Studenti vytvoří sémantický systém pro světelné a dynamické projekce, které budou použity v navazujícím předmětu „Videomapping – cvičení“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů