Videomapping - cvičení

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VMC ZK 5 česky zimní

Garant předmětu

Štefan CAPKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Erik BARTOŠ, Štefan CAPKO, Jaroslav VANČÁT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledek cvičení

Realizace vlastního díla se bude konat na základě dohody se studenty, buď formou samostatného eventu v laboratorních podmínkách, anebo jako součást většího eventu ve veřejném prostoru. Student musí prokázat schopnost samostatně přemýšlet o vlastním projektu z technické i obsahové stránky. Musí si vlastní setup nejen nadesignovat, ale rovněž i postavit a v případe problémů umět debugovat.

Závěrečné cvičení může být součástí FAMUfestu nebo festivalu Signál, který probíhá v Praze každoročně na podzim, anebo jiné vhodné veřejné akce.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Cíl cvičení

Videomapping cvičení je praktickým shrnutím veškerých znalostí a dovedností z předcházející výuky předmětu Videomapping 1 až 3. Studenti si ověří v praxi aplikovatelnost připravených postupů, z předem vytvořených animačních podkladů.

Kromě technického řešení se budou zabývat také sdělenou myšlenkou zveřejněného vizuálního díla. Díky zpětné vazbě , kterou jim poskytnou diváci svými reakcemi a komentáři si studenti budou moci ověřit svoji vizuálně-znakovou vyjadřovací schopnost. A díky praktické zkušenosti s technickou přípravou a provedením získají zkušenosti potřebné k profesionální divadelní praxi a tvorbě videomappingových eventů ve veřejném prostoru.

Obsah cvičení

Vytvoření testovacích setupů pro ověření funkčnosti finálních ideí.

Stavba a technické řešení zapojení projektorů a zvukového aparátu.

Seřízení celé audiovizuální sestavy. Provedení praktických testů.

Finalizace audiovizuálních děl jednotlivých studentů.

Praktické předvedení v rámci veřejného eventu.

Doporučená nebo povinná literatura

●BERÁNEK, Petr. Digitální video v praxi: [podrobný průvodce]. 2., zcela přeprac. Vyd. Praha: Mobil Media, 2003. ISBN 80-865-9334-7.

●KUBA, Petr, VÍT, Vladimír: Televizní technika, vydal: BEN - technická literatura, 2003, 208 str., ISBN: 80-86056-88-0, EAN: 9788086056883

●RUSSET, Robert.; STARR, Cecile: Experimental Animation: An Illustrated Anthology. New York: Van Nostrad Reinhold, 1976, 224 str. , ISBN-10: 0442271956, ISBN-13: 978-0442271954

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TR-Avalon
Avalon

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
CAPKO Š.
BARTOŠ E.

17:20–19:45
(paralelka 1)
Hybridní výuka
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
17:20–19:45 Štefan CAPKO
Erik BARTOŠ
Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Hybridní výuka paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů