Vizuální vyjadřování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VV2 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student si osvojí výtvarné disciplíny specifické pro přípravu a realizaci vizuální stránky animovaného díla.

2 ) Student se naučí používat výtvarné výrazové prostředky adekvátně k technice a stylu animace a výtvarnou vizuální koncepci filmu pojímat jako nedílnou součást práce na námětu a scénáři v animovaném filmu.

  1. Student se poučí o zákonitostech fungování výtvarné vizuality v animovaných filmech a zorientuje se v současném vývoji uměleckých a technologických trendů v oboru.
  2. Student se naučí používat vlastní výtvarné a technologické vyjadřovací prostředky a formuje vlastní umělecký názor v kontextu současnosti.

Forma studia

Trénink kreslířských dovedností v hodinách kreslení , konzultace a diskuse o praktických cvičeních v součinnosti s pedagogy předmětu kreslená animace, individuální konzultace v průběhu práce na realizaci filmových cvičení, praktická inspirace současnou vizuální kulturou, uměním a grafickým designem sdílením výtvarných publikací, společnou návštěvou výstav apod.

Předpoklady a další požadavky

Student potřebuje mít:

  1. Výtvarný talent, kreativitu a ovládat pokročilé základy kresby.
  2. Zájem o širší oblast výtvarné kultury, grafického designu, umění, audiovize a filmu v kontextu současnosti.
  3. Základní dovednosti pro práci s grafickými počítačovými softwary.

Obsah kurzu

Obecně: soustavný trénink všeobecné kreslířské zručnosti pro účely animace

  1. Studijní figurální kresba ve statické poloze podle modelu, seznámení s anatomií.
  2. Studijní kresba figury ve fázích pohybu a vyjádření emocí podle modelu i zpaměti.
  3. Vedení výtvarného deníku: kresba různých prostředí s lidmi, zachycující různé situace a prostředí (život ve městě, balet,hudebníci ,zvířata,příroda,architektura atd.). Od reálné předlohy ke zkratce a znaku
  4. Práce se stylizací, výtvarným pojetím žánrů, využití možností různé výtvarné techniky a výrazových prostředků v animaci. Tvorba charakterů (typy pro animaci). Kompozice a barevnost obrazu, barevnost, obrazové řešení prostředí a prostoru ve prospěch čitelné přehlednosti filmového záběru.

Doporučená nebo povinná literatura

Milan Staněk, Rudolf Linc : Technika figurální kresby, 2.vydání, IDEA SERVIS, 2002

Kurs kreslení pro každého , Svojtka &Co.,2014

Thomas Thorspecken : Skicujeme v ulicích: kompletní průvodce technikami,Grada, 2014

Jurij Norštejn: Sníh na trávě 1 a 2, NAMU, 2013

Laura Heit: Animation sketchbooks, Thames &Hudson, 2013

Stanislav Ulver : Animace a doba, sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000, Sdružení přátel odborného filmového tisku

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na odborném cvičení

povinná 50% docházka

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů