Zimní etuda

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309ZE ZK 3 80 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 15 až 30 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA, Pavel KOUTSKÝ, Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky cvičení

Studenti:

Vytvoří animační kreslené cvičení podle zadání

Prokáží schopnost vyvinout námět a realizovat krátkou kreslenou animovanou etudu s pomocí techniky kreslené animace

Dokáží animovat chůzi postavy v panoramatickém pohybu kamery

Forma studia

Praktická cvičení

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování.

Zvládnutí základních animačních konceptů, technik a postupů (timing, spacing, ease in/out, arcs, straight ahead action, pose-to pose, etc.)

Obsah kurzu

Cíl

Cílem cvičení je ověřit schopnosti a dovednosti studentů v technologii a realizaci kreslené animace.

Obsah cvičení

Námět, příprava a realizace krátké animované etudy, která obsahuje chůzi postavy (bipedická) a úspěšně vytváří věrohodný animovaný pohyb za pomoci základních animační technik a postupů.

Důraz je kladen na provedení animace dílčích akcí, z nichž sestává výsledný tvar, tedy především na časování (timing), umístnění jednotlivých kreseb (spacing) a na koncepci etudy jako celku. Pozornost je rovněž věnována úspěšnému zvládnutí věrohodné animace bipedické chůze včetně tzv. chůze v panoramě.

Plynule váže na předmět Animace kreslená 1 a prakticky pracuje s osvojenými znalostmi a dovednostmi.

Doporučená nebo povinná literatura

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Průběžné plnění jednotlivých cvičení činících v průměru přibližně 5–6 hodin práce týdně. Hodnocení výstupů tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Součástí hodnocení je:

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů