Acting Studio 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311AS2 ZK 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

The main objective of this course is to learn the basics of actors craft in order to know how to work with him or her.

You will learn: - basics of actors craft

Forma studia

exercises, monologue, scenes

Předpoklady a další požadavky

Absolving Acting studio 1, to continue further work.

Obsah kurzu

This is a practical course for directors, scriptwriters, cinematographes or editors, in order to understand the actor´s skill. Actor is your creative partner and in order to understand his/her process you need to try the same yourself.

Doporučená nebo povinná literatura

Stanislavski´s translations: „An Actor´s Work On Himself“/ 1990-2/

„An Actor Prepares“ /1936/, „Building A Character“ /1950/,

„Creating A Part“/1961/, Jean Benedetti: Stanislavski And The actor"/1998/

Hodnoticí metody a kritéria

The work on a dialogue, then a monologue and then on famous scenes from films will result in filming the piece as a casting session. Students direct each other and then asses each other in the group.

Poznámka

No

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů