Fundamentals of Narrative 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311FON2 ZK 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

-

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů