Moving Camera Seminar with Gil Bettman

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311MGB Z 2 30H anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

This course is about the thought that goes into preparing a moving shot.

Forma studia

seminar

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Californian director and script writer Gil Bettman will practically work with students on the theme „the thought that goes into preparing a moving shot“ in the Hollywood style.

The course is taught to six directors and six cinematographers who form six teams and prepare and shoot six scenes using a moving camera. The students should select from a list of “Walk and Talk Scenes” given scenes. These scenes especially lend themselves to being shot with a moving camera. Two teams should not do the same scene as the seminar is designed so the students should learn from their mistakes.

Schedule:

Thursady October 25/ 4 p.m. - 8p.m.: Lecture

Friday October 26/ 10 a.m. - 2 p.m.: Lecture

7 p.m. - 10 p.m.: Preproduction Meetings with Team 1 and 2

Saturday October 27/ 10 a.m. - 1 p.m.: Preproduction Meetings with Team 3 and 4

Sunday October 28/ 11 a.m. - 2 p.m.: Preproduction Meetings with Team 5 and 6

Monday October 29/ Preproduction Meetings with Team 1, 2 and 3

Tuesday October 30/ Preproduction Meetings with Team 4, 5 and 6

Wednesday October 31/ Shooting Team 1, 2 and 3

Thursday November 1/ Shooting Team 4, 5 and 6

Friday November 2/ Final Evaluation Team 1, 2 and 3

Saturday November 3/ Final Evaluation Team 4, 5 and 6

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% attendance and active participation

Poznámka

Lecturer: Gil Bettman, Professor at The Chapman University

https://www.chapman.edu/our-faculty/gilbert-bettman

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů