Screenwriting Tutorial 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311SCT1 Z 4 3T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Trénink v psaní scénáře krátkého filmu.

Forma studia

Klasický workshop, práce se studentem a textem, který předkládá. Uzná-li to vyučující za nutné nebo vhodné, může být zařazena i přednáška teorie. Nedílnou součástí pedagogického procesu je debata.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti stavby příběhu a budování 3D postav jsou výhodou, ne však podmínkou.

Obsah kurzu

V prvním semestru pravidelného setkávání studenta s pedagogem je studentovým úkolem osvojit si zákonitosti scénáře krátkého filmu. Stopáž by něměla přesáhnout 7 minut a diagoly by měly být omezeny na minimum.

Doporučená nebo povinná literatura

Pavel Jech: Short film

Any book from following authors: Syd Field, Lew Hunter (zejména Screenwriting), Richard Walter, Richard Krevolin (Screenwriting from the soul), Michal Hauge

Hodnoticí metody a kritéria

V prvním semestru dokončit short film v délce cca 7 minut s minimálním množstvím dialogů

Poznámka

Pravidelná účast je bezpodmínečně nutná.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů