Screenwriting Tutorial 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311SCT2 Z 4 3T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Trénink v psaní scénáře krátkého filmu.

Forma studia

Klasický workshop, práce se studentem a textem, který předkládá. Uzná-li to vyučující za nutné nebo vhodné, může být zařazena i přednáška teorie. Nedílnou součástí pedagogického procesu je debata.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předešlého Screenwriting Tutorialu.

Obsah kurzu

Ve druhém semestru dokončit short film v délce cca 7 minut bez použití jakýchkoliv dialogů, vyjadřování pouze obrazem. Pravidelná účast na semináři je naprostá nutnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Pavel Jech: Short film

Syd Field, Lew Hunter (Screenwriting), Richard Walter, Richard Krevolin (Screenwriting from the soul), Michal Hauge

Hodnoticí metody a kritéria

Ve druhém semestru dokončit short film v délce cca 7 minut bez použití jakýchkoliv dialogů, vyjadřování pouze obrazem. Pravidelná účast na semináři je naprostá nutnost.

Poznámka

Pravidelná účast je bezpodmínečně nutná.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů