Synchronization Week

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311SW Z 2 5D anglicky zimní

Garant předmětu

Ondřej ZACH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej ZACH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Students are ready for the weekly schedule to start.

Forma studia

Screenings, discussions, practical exercise

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Students are bit more familiar with Prague and FAMU.

They are introduced to work flow, they are given very technical lectures and also majority of elective courses are introduced during the evening sessions.

Students learn how to work with their on-line files (registration for the courses, counting the credits...)

Students go for tw-day long trip to countryside within this week.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Full engagement and attendance

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů