Touch the Sound 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311TTS2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

By the end of the course students will:

-broaden their skills - both analytical and practical - in the scope of sound in storytelling

-get practical experience of the power and possibilities based on deep insight into the theoretical background of the sound design

-experience how mixing is affecting the final shape of a movie

Forma studia

lectures

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Second semester of subject Touch the sound will cover in more detail post processing effect units often used in sound design, basic approaches to synthesis and the sound post production workflow in general. Students broaden their skills - both analytical and practical - in the scope of sound in storytelling. Students will get practical experience of the power and possibilities based on deep insight into theoretical background of the sound design.

The course will cover following topics

Use of effect units and understanding them

On this subject we will walk through the all types of effect and will explain how they operate.

Synthesis

There are several types of synthesis. There are plenty of instruments on the market, some are based on classical synthesis (of specific type), some are hybrids between synthesis and sampler, and they all are powerful tools in the process of sound design.

Workflow in industry (sound)

This topic will cope with the workflow in sound pre-production, shooting and post production during the creation of a movie. Every stage has its specific problems and needs.

Mixing (theory and practice)

Mixing of the movie is the last stage of post production, and so it represents usually the last possibility to improve (or even save) your work. We will try to walk you through some examples of how mixing is affecting the final shape of a movie.

Doporučená nebo povinná literatura

Recommended reading

SONNENSCHEIN, David. Sound design: the expressive power of music, voice, and sound effects in cinema. Studio City: Michael Wiese Production, 2001. 243 s. ISBN 97-8-0941188-26-5.

CHION, Michel. Audio-vision : sound on screen. New York: Columbia University, 1994. 239 s. ISBN 978-0-231-07899-3.

MONACO, James. How to read a film: the art, technology, language, history and theory of film and media. 3. rev. vyd. New York: Oxford University Press, 1981. 532 s.

Lexikon světového filmu. Ed. Töteberg Michael. Praha: Orpheus, 2005. 643 s.: fot. ISBN 80-903310-7-6.

ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 4. vyd. Praha: Supraphon, 1986. 197 s.

SMETANA, Ctirad a kol. Praktická elektroakustika. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981. 692, [1] s.

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 2., dopln. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 145 s. ISBN 80-7331-010-4.

Zvukem do hlavy: sondy do současné audiokultury. Praha: NAMU, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7331-229-9.

General films

A Man Escaped (Robert Bresson, 1956)

Rumble Fish (Francis Ford Coppola, 1983)

Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)

The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974)

Blue Velvet (David Lynch, 1986)

Berberian Sound Studio (Peter Strickland, 2012)

Repulsion (Roman Polanski, 1965)

Caché (Michael Haneke, 2005)

No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007)

2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)

Schindler's List, (Steven Spielberg, 1993)

Hodnoticí metody a kritéria

Minimum required attendance to the class is + 70%

Pass grade is based on the the active participation in the practical part and guided discussion.

The course grade will be calculated as follows:

Attendance of the classes - 25 %

Participation in the practical part - synthesis- 25 %

Participation in the practical part - mixing - 25 %

Active participation in the discussion of the theoretical aspects of sound postproduction - 25%

Poznámka

Lecturers:

doc. Mgr. Jakub Kudláč

BcA. Mgr. Martin Stýblo

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů